Branko Kolobarić o feljtonu TAMNA STRANA HDZ-a: Nisam sudjelovao u uništenju Hercegovačke banke

Poštovani, obraćamo Vam se u svojstvu punomoćnika  gosp. Branka Kolobarića, iz Mostara, Stjepana Radića 76, reagirajući na tekstove objavljene na Vašem portalu u kolumnama pod nazivom „FELJTON – TAMNA STRANA HDZ-a“ (dalje: Feljton) i to:

– dana 28. rujna 2018. godine u Feljtonu broj 93. pod naslovom „Tko su Jelka Miličević, Branko Kolobarić, Vilim Primorac…?“ 

Navedeni tekstovi sadrže neistinite, neutemeljene i neprovjerene tvrdnje i kvalifikacije koje štete časti i ugledu, pravima i interesima naše stranke gosp. Branka Kolobarića. Slijedom navedenog, ovime postavljamo zahtjev da temeljem odredaba članka 40. i članka 56. Zakona o medijima (NN 59/04, 84/11, 81/13) objavite ispravak i odgovor na neistinite informacije navedene u citiranim člancima kako slijedi:

U spornom tekstu pod naslovom „Tko su Jelka Miličević, Branko Kolobarić, Vilim Primorac…?“, između ostalog, navodite sljedeće:

  1. Branko Kolobarić, zamjenik generalnog revizora Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine…“
  2. „Za Branka Kolobarića  mnogi tvrde da upravlja Ćiriličarem Čovićem te da nosi bilježnicu s kadrovskim rješenjima koja odrađuje Jugoslaven Dragan. Rodom je iz Mamića odakle je i pokojni Jozo Martinović, prvi ministar financija RH, koji je transferirao jugo dinare u Hercegovinu, konkretno za Mostar YU dinara u protuvrijednosti  50 milijuna maraka, koje su poslužile ratnom profiterstvu. Kolobarić je u SOKO-lu prije rata radio sa Čovićem, Antom Vidačkom, Miroslavom Ćorićem i Vjekoslavom Bevandom. Branako Kolobarić je poslije rata, preko Prlića i Tomića, tada visokopozicioniranih u Vladi HR HB, postavljeni za rukovoditelja SOKO-la i strojevi koji su ostali netaknuti u SOKO-lu po odlasku JNA i rezervista. Branko Kolobarić organizira transport tih strojeva za Pančevo. U to vrijeme imao je odličnu koordinaciju s Antom Jelavićem poručnikom te su mogli raditi što su htjeli i kako su htjeli. Tijekom rata gore navedena grupacija trgovala je ljudima i oružjem je s Armijom Bosne i Hercegovine i Vojskom Republike Srpske.Prodali su i sve rezervne dijelove za Boeing, dijelove za helikoptere, avione tipa Galeb, odnosno sve što su imali proizvedeno za poznate naručitelje. Novac od prodaje je lijegao na njihove račune u inozemstvu, a isti su koristili za otvarenje novih poduzeća iz raznih branši.“
  3. Za vrijeme rada u ZI SOKO od 1994. godine pa dalje, vradio je sa ekipom sustavnu pljačku imovine giganta i obezvrijeđivanja iste. Supruga Ankica Kolobarić radila je u Croatia banci u Metkoviću, na čiji račun su prebacivali novce na osnovu divljih, izmišljenih faktura (npr.800.000 DEM za konzalting usluge za inženjera Bevandu). 1996 godine su s „grudskom logistikom“ dogovorili proizvodnju minobacačkih granata za vojsku. Bruno Stojić je imenovan za šefa vojne proizvodnje. Također je preko Prlića i Tomića organizirana firma Eurobus, za proizvodnju autobusa. Vlasnik Eurobusa je postao tajnoviti Rus, koji je bio i suvlasnik Croatia busa Zagreb. Uglavnom se radilo o samoj pljački i prijevari s mozgom u Beogradu, u centrali KOS-a. Izvršitelji s Brankom Kolobarićem su se pljačkom obogatili, stekli moć u novcu, preko koje i dan danas kontroliraju političku situaciju u BiH. Privatizacija SOKO-la je odrađena preko bezvrijednih certifikata, uz obezvrijeđenu vrijednost poduzeća. Tako su dvije hale SOKO-la „privatizirane“ za 300 tisuća KM u certifikatima, zatim „založene“ kod banke, banka ih „procjenjuje“ na 20 milijuna KM i tom poduzeću na temelju hipoteke daje 10 milijuna KM kredita. Kolobarić je bio svestran te kako bi zadovoljio svoju pješadiju, ali i pojačao osobne financije, tako je firma Jastreb, u vlasništvu Stjepana Kolobarića, radila i šverc cigaretama na terenu, a uz dogovor s Marijanom Primorcem zvanim PRNDELJ i vlasnikom poduzeća PRIMORKA d.o.o. Široki Brijeg koja je kroz rat preko šverca cigareta i ostalog zaradila približno 500 milijuna maraka.Dok su ostali Hrvati ratovali za obranu hrvatskih prostora Primorac je skupa s Kolobarićevim pulenima na tom hrvatskom teritoriju zarađivao milijune.O PRIMORCI postoje kubni metri dokaznog materijala. Poduzeću JASTREB, utvrđena je utaja poreza u iznosu 9 milijuna KM, ali je to podmićivanjem izglađeno. KOBAKO Posušje, Polićtrans Posušje, Volvo kamioni servis i prodaja, Hotel Mostar, nezakonita prodaja Sokolove imovine poput, TUŠ Mostar, kojeg je opet preko Ante Vidačka odradio Jugoslaven Dragan Čović. Đurica Novica iz Beograda, bivši direktor „SOKO“ Mostar, skupa s Brankom Kolobarićem i Jugoslavenom Draganom Čovićem slao je novce poduzeća SOKO na rezidentne račune za KOS (Kontra Obavještajnu vojnu Službu-Jugoslavije) u inozemstvu. 

Objavljivanjem citiranih tekstova, a zbog niza neistinitih i izmišljenih informacija, kao i paušalnih, neprimjerenih i uvredljivih ocjena koji isti sadrži, nanesena je iznimno velika šteta časti i ugledu naše stranke gosp. Branka Kolobarića, te su povrijeđena njegova prava i interesi. U konkretnom slučaju postupanje autora citiranog teksta naša stranka cijeni neodgovornim i neprofesionalnim, protivnim pravilima novinarske struke i pozitivnim propisima, pa tako i odredbi članka 12. i članka 26. Zakona o elektroničkim medijima (NN 153/09, 84/11, 94/13 i 136/13)

Obzirom na činjenicu da je autor tekstova iznio neistine i našu stranku apostrofirao kao osobu koja je sudjelovala u protuzakonitim, koruptivnim radnjama i pogodovanju, to se radi potpunog i pravodobnog informiranja javnosti, te radi zaštite dostojanstva, prava i interesa naše stranke, zahtijeva, bez odgode, objava isprike nakladnika i ovog ispravka i odgovora na objavljene informacije sljedećeg sadržaja:

Branko Kolobarić u cijelosti osporava i smatra zlonamjernim sve iznesene navode o navodnom njegovom protuzakonitom postupanju, pljački, sudjelovanju u koruptivnim i kriminalnim radnjama, stjecanju i omogućavanju nezakonitog stjecanja imovinske koristi i pogodovanju po bilo kojoj osnovi i/ili u bilo čijem interesu. Neistinita je informacija da je Branko Kolobarić zamjenik generalnog revizora Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, a koja informacija je lako dostupna i provjerljiva na web stranici navedenog ureda, pa je već sama činjenica da su ovakove informacije neistinite i izmišljene govori u prilog činjenici da tekst obiluje nizom izmišljenih, neprovjerenih i neistinitih informacija i navoda. Neistinite su i napose izmišljene informacije da je Branko Kolobarić organizirao i sudjelovao u bilo kakvom navodnom transportu strojeva za Pančevo, a poglavito izmišljene i neistinite su informacije da je isti na bilo koji način sudjelovao u trgovanju ljudima i oružjem. Neistinite su i izmišljene informacije da je Branko Kolobarić sudjelovao u „uništenju“ Hercegovačke banke i da je na bilo koji način stekao i/ili omogućio nezakonito stjecanje imovinske koristi.  U obavljanju svih poslova i funkcija za čitavog trajanja svog radnog vijeka Branko Kolobarić postupao je u skladu sa zakonom, moralnim, stručnim i profesionalim standardima i načelima. Iznesene izmišljene, uvredljive i apsurdne navode Branko Kolobarić cijeni govorom mržnje potpuno neprimjerenim javnom prostoru i usmjerenim isključivo profesionalnoj i osobnoj diskreditaciji njega i inih osoba koje se u spornim tekstovima spominju. Sukladno odredbama Zakona o elektroničkim medijima nedopušteno je objavljivanje sadržaja koji vrijeđaju dostojanstvo čovjeka, a u konkretnom slučaju riječ je upravo o izmišljenim sadržajima za objavljivanje kojih ne egzistira niti jedan opravdan razlog, već isključivo želja za potpunim diskreditiranjem i povređivanjem dostojanstva osobe Branka Kolobarića. Kako su navodi potpuno izmišljeni i iskonstruirani to izostaje mogućnost bilo kakvog konkretnijeg i meritornijeg izjašnjavanja, odnosno, preostaje samo mogućnost da ih kao takve u cijelosti osporim, zatražim ispriku i poduzmem sve radnje s ciljem zaštite mojih prava i naknade štete.“

Slijedom gore navedenog zahtijevamo da bez odlaganja postupite sukladno članku 40. i članku 42. stavku 2. Zakona o medijima, te objavite ispravak u gore navedenom obliku uvažavajući i ostale odredbe Zakona o medijima vezane za objavu ispravka.

S ciljem zaštite prava i interesa naše stranke, utvrđivanja odgovornosti, uključivo i one kaznene, kao i naknade štete prouzrokovane nezakonitim postupanjem zadržavamo pravo poduzimanja svih pravnih radnji i pokretanja svih postupaka.

 

S poštovanjem,

Mateo Erceg, odvjetnik

1 KOMENTAR

  1. Svaki demant isti, od rijeci do rijeci, i svaki potpisao isti odvjetnik. Nikakvih kontra argumenata. Jadno da jadnije ne može biti. Ako niste zašto se uopće javljate!? A nemate kontra argumente.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here