FELJTON – TAMNA STRANA HDZ-a (73) Hrvati u BiH imaju pametnih mladih i obrazovanih!

Dvadeset godina vladavine (1998. – 2018.) mentalnog komunista- Jugoslavena Dragana Čovića i njegovih umreženih sljedbenika, reformatora, ideologa hrvatskom narodu nije donijelo ništa dobroga

Tragovi djelovanja jugaslavenskih  reformatora s kojima je Dragan Čović  2. veljače 1989. godine utemeljio Udrugu Jugoslovenske demokratske inicijative govore svakom Hrvatu da se radi o mentalnom komunistu. Čovjeku koji je radikalno zadojen Jugoslavenstvom, ekstremno lijevog usmjerenja. Danas 2018 godine suradnici  Dragana Čovića su srpski radikali na čelu s Aleksandar Vučić  i Miloradom Dodigom , koji je u obrani politički stavova – smjernica  Dragana Čovića priskaču u pomoć po potrebi, radi nacionalnih interesa. Suradnici Dragana Čovića 1989 godine, pojavom višestranačja na prostoru Jugoslavije u stranci koju su osnovali -kojom su se umrežili zvala se UJDI. Zabrinut za Jugoslavijom, 1990/91/92 Dragan Čović bio je radikalno usmjeren čuvanju Jugoslavije. Održava je tribune UJDI-a, pod raznim nazivima. Njegovi istomišljenici stranački suradnici 1991 godine bili su;  Ante Marković, Bogdan Bogdanović, Ljubiša Ristić,  Ljubomir Tadić,  Tomislav Rašković,  Ivan Đurić, Žarko Puhovski,  Koča Popović, Milorad Pupovac ( kao dokaz svakom čitatelju feljtona može poslužiti Wikipedija – naslovi : “UJDI” – “Savez reformskih snaga” – “Vazduhoplovna industrija Soko Mostar “…). Dragan Čović u to vrijeme pored političkog angažmana imao je vojni angažman kao direktno Vazduhoplovne Industrije Soko Mostar, perjanice vojne industrije JNA, koja je bila pod nadzorom Kontra obavještajne službe, (Generalštaba)  Jugoslavenske narodne armije. Dragan Čović sudionik je Velikosrpske agresije na hrvatski narod. Nije bio sudionik obrane hrvatskoga naroda i hrvatskih prostora 1990/91/92., bio je sudionik Velikosrpske agresije.

Portal Megamedia kroz feljtone dokumentima je dokazao ulogu Dragana Čovića kao agresora, djelatnika JNA, koji je bio pod KOS ovim zapovjedništvom. Postoji niz živućih svjedoka koji mogu potvrditi ulugu Dragana Čovića u veliksrpskoj agresiji. Dokumenti obavještajnih službi hrvatske takođe potvrđuju da se Dragan Čović izjašnjavao Jugoslavenom, da se potpisivao ćirilicom i da je bio direktor proizvodnje tvornice zrakoplova ( Soko Mostar) Jugoslavenske narodne armije, koji su rušili hrvatske gradove i ubijali nevine civile.  Jugoslavenski zakoni reformatora Ante Markovića (kasnije predsjednika stranke UJDI) osigurali su Draganu Čoviću i njegovim pristašama da pretvore i privatiziraju imovinu  Vazduhoplovne industrije Soko Mostar. Pljačku tvornice V.I. Soko Mostar su inicirali direktori, koji su provodili zapovjedi KOS-JNA. Dislokacija tvornice Soko za Srbiju jedna je od zasluga Dragana Čovića i njegovih suradnika. Markovićev zakon  predviđa da fizičke osobe ulože sredstva u OOUR (poduzeća) i da, sukladno udjelima, mogu upravljati poduzećima.  Sredstva su bila “Cetrifikati” izmišljena vrijednost. Kako su upravili sa sokolovom imovinom, najbolje dokazuju sudski spisi  Višeg suda Mostar, iz kojih nestaju orginalni dokumenti prilikom suđenja za kriminal sokolovaca. Pljačka državnih poduzeća Draganu Čoviću i njegovim sljedbenicima omogućile su mu političku transformaciju, kojom radikalni Jugoslaven postaje član HDZ-a. Iskaznicu HDZ-a Dragan Čović dobio je zahvaljujući involviranim predstavnicima tajnih službi Jugoslavije, KOS-UDBE u HDZ BiH. Kriminalne strukture HDZ-a koje su sudjelovale u pljački državnih poduzeća, pljački privatne imovine, ratnom zločinu, osiguravaju Jugoslavenu Dragana Čoviću mjesto predsjednika HDZ BiH. Premrežavanjem pravosudnih institucija BiH od strane predstavnika Obitelji Soko Vazduhoplovne industrije (KOS-JNA) , zagarantirana je besprijekorna vladavina Dragana Čovića. Svjedoci smo pojedinih feljtona Tamna strana HDZ-a, koji konkretno opisuju i ukazuju na kriminal, ratni zločin pojedinaca koji podržavajući Dragana Čoviča zauzimaju pozicije direktora javnih poduzeća koja osiguravaju financiranje politike i opstojnost  Dragana Čovića. Uredništvo portala Megamedia dozira puštanje informacija i dokumenata o ulozi predstavnika Crkve Hrvata, koji podržavaju politiku Dragana Čovića, Aleksandra Vučića i Milorada Dodiga. Konkretno jedan primjer, sramotno je da Franjevačka provincija postaje dioničar banke koja pljačka hrvatski narod, branitelje, invalide HVO-a. Još sramotnije je da svećenik kao tajnik provincijala – Ševo ,koji je kum poručnika JNA, javno zahvaljuje dragom Draganu Čoviću za pomoć koju je dao provinciji. Uloga pojedinih svećenika u politici Dragana Čovića i poručnika JNA Ante Jelavića zabrinjava. Uredništvo portala Megamedia posjeduje dokumente koji ukazuju da pojedini svećenici,predstavnici majke Crkve- Hrvata ne zaslužuju da to budu. Dan izbora člana predsjedništva BiH se bliži, propovjedi svećenika koji podržavaju politiku Dragana Čovića, politiku iseljavanja, siromaštva, može imati nesagledive posljedice za hrvatski narod u BiH. Teza da je Dragan Čović nezamjenjiv, da nema boljega i pametnijega HDZ-ovca, jedna je od teza koje su nametnute iz Beograda. Hrvati BiH imaju pametnih mladih i obrazovanih Hrvata, koji od radikalne politike Jugoslavena – komunista HDZ BiH, ne mogu doći do izražaja. Jedan broj pametnih i obrazovanih Hrvata sudjeluje u pisanju ovih feljtona, kako bi donekle ukazali čitateljima portala Megamedia da je pero najmoćnije oružje. Perom ćemo dokazati da je Dragan Čović sa svojim suradnicima Korov – Troskot HDZ BiH, hrvatskoga naroda koji treba kultiviranjem – pisanjem istine  staviti u povijesnu ropotarnicu Jugoslavena – KOS ovaca , kriminalaca , zločinaca .

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here