Koji je smisao i svrha poslovanja Stambenog gospodarstva Makarska?

Tvrtka Corrigo zadužena za upravljanje nekretninama, odnosno za poslove upravljanja i održavanja nekretnina je započela proces rekonstrukcije stambene zgrade na Duminoj ledini uz postavljanje nove fasade, a ujedno i prve rekonstrukcije zgrade nakon izgradnje 1970. godine

Piše: Ivana R.

Kako je zgrada uz prikupljene potpise stanara koji zahtijevaju preko 50% od ukupne korisne površine stanova u zgradi i time izašla iz Stambenoga gospodarstva Makarska, odnosno gradske tvrtke za organizaciju i upravljanje stambenim zgradama, u suglasnosti sa stanarima istoimene zgrade je pokrenula postupak rekonstrukcije koji je godinama bio u stanju mirovanja dok je zgradom upravljalo Stambeno gospodarstvo Makarska.

Cjelokupna obnova koja uključuje uz samu fasadu i mijenjanje lifta kao i rekonstrukciju stepeništa je isplanirana za manje od godinu dana od prelaska u tvrtku Corrigo.

Da bi stvar bila još zanimljivija stambena jedinica na Duminoj ledini je iz Stambenoga gospodarstva izašla bez novčanih sredstava na računu zgrade koju je spomenuta tvrtka vodila preko 20 godina.

corrigo - Koji je smisao i svrha poslovanja Stambenog gospodarstva Makarska?Voljom stanara da se nešto promijeni i da se poboljša život i kvaliteta života u samoj zgradi došli smo do faze rekonstrukcije nakon samo godinu dana.

U rekordnom roku bez novčanih sredstava na računu krenuli smo iznova graditi temelje za proces koji je bio nužan za stanare ove zgrade. Bez uvida u stanje računa koje je vodilo Stambeno gospodarstvo Makarska, sa tvrtkom Corrigo stanari su uz izabranoga predstavnika zgrade napravili ono što je Stambeno trebalo davno napraviti.

Dugo vremena se ništa nije radilo u ovoj zgradi. Ja sam ovdje od samoga početka gradnje zgrade, i nažalost kako je sagrađena u nju se nije vidno ulagalo što se da primjetiti po samom izgledu zgrade i stanju u kojem se nalazi.

Bila sam poprilično skeptična kada su mi predstavili plan obnove zgrade i nisam bila sto posto sigurna u rezultate, ali sam se pozitivno iznenadila da se nakon samo godinu dana od prelaska u tvrtku Corrigo napravilo par vrlo važnih koraka za nas i buduće naraštaje koji će nastaviti svoj život u ovoj stambenoj zgradi. Napokon smo se pomaknuli sa mrtve točke nakon više od 20 godina, izjavila je Anita Kerum.

Ostaje pitanje zašto je trebalo preko 20 godina da se obnovi zgrada i koji je razlog nemara Stambenoga gospodarstva koji se provlačio godinama unazad.