Otočni sabor za Deklaraciju o pametnim otocima

Otočni Sabor – udruga za razvitak hrvatskih otoka organizira za sutra u 12 sati u Maloj vijećnici Zadarske županije potpisivanje Deklaracije o pametnim otocima za otoke Zadarske županije kojoj je do sada pristupilo više od 200 europskih otoka

Svoj potpis na Deklaraciju do sada su stavili i predstavnici hrvatskih otoka, izražavajući tako predanost izgradnji energetski učinkovitih, okolišno održivih i digitalno povezanih zajednica. JLS naših otoka koje su potpisale Deklaraciju su Grad Krk, Općina Baška, Općina Dobrinj, Općina Omišalj, Općina Punat, Općina Vrbnik, Općina Lopar, Grad Korčula, Općina Vela Luka, Općina Mljet, Općina Lastovo i Grad Zadar u ime otoka koji mu administrativno pripadaju (Ist, Iž, Molat, Olib, Premuda, Rava, Silba). Inicijativa Pametni otoci zalaže se za lokalizirane aktivnosti koje vode do vidljivih promjena kroz maksimalno iskorištavanje komparativnih prednosti otoka, poticanje lokalnog razvitka i prosperiteta te doprinosu EU ciljevima na području energetike, klimatskih promjena i prilagodbi, inovacija, cirkularne ekonomije, transporta i mobilnosti, plavog rasta (“blue growth”) i digitalne agende za Europu. Deklaracija o pametnim otocima je inicijativa otočnih jedinica lokalne samouprave i drugih dionika na otocima EU. Na potpisivanje Deklaracije o pametnim otocima pozvani su gradonačelnici i načelnici otočnih jedinica lokalne samouprave Zadarske županije.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here