PISMO ČITATELJA Uništavanje šume na Voliciji koja je zaštićena prostornim planom

Čitateljica upozorava na devastaciju prostora, šume na Voliciji te je osim na adresu portala Megamedia, isto pismo uputila svim nadležnim službama, uključujući i gradonačelnika Juru Brkana

Poštovani,
ovim putem Vas želim upozoriti da se posljednjih nekoliko dana, uglavnom kroz jutro, uništava urbanističkim planom zaštićeni dio šume na području Volicije. Šuma je vjerojatno u privatnom vlasništvu, međutim problem je što je taj dio prostora na Voliciji u grafičkom dijelu Prostornog plana uređenja UPU-a Volicija 1 (grafički prilog 1. Korištenje i namjena površina, te grafički prilog 2. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina) označen kao ZAŠTITNA ZELENA POVRŠINA, odnosno ZELENA POVRŠINA (slike u prilogu).Radi se o česticama zemljišta 5060 i 5061 k.o. Makarska-Makar na kojima se prijašnjih godina odbacivao šut i smeće, a sada sam svjedočila i o sječi šume.S obzirom da prema spomenutom planu na tom dijelu nije predviđena nikakva gradnja, time je još besmislenije da se siječe postojeća šuma i devastira zelena površina.Kako se radi o jedinom preostalom dijelu šume koji pokriva urbanistički plan Volicija 1 (što su očito prepoznali i izrađivači plana te taj dio “zaštitili” kao zaštitna zelena površina) ovim putem Vas pozivam da što hitnije reagirate i spriječite da nestane i ovo malo zelenila na Voliciji koje nije uništeno požarom ili nasipanjem građevinskog materijala.

2 KOMENTARI

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here