Udruga Kačić organizira ciklus javnih predavanja o arhitekturi na Makarskom primorju

U ponedjeljak, 10. prosinca, Udruga Kačić počinje s ciklusom javnih predavanja hrvatskih arhitekata o modernističkoj arhitekturi jadranske obale, s naglaskom na hotele i lječilišta na Makarskom primorju

Prvi dio programa koji će se održati 10. prosinca u Hotelu Miramare u Makarskoj daje kontekstualni okvir u kojem nastaje moderna turistička arhitektura 60-ih i 70-ih godina na Jadranu. O tome će biti više riječi u predavanju arhitekta i kustosa Maroja Mrduljaša s Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji će se posebno osvrnuti na turističku arhitekturu Ante Rožića na Makarskom primorju. Ciljevi koji se žele postići provedbom ovog programa su podizanje lokalne svijest o važnosti i vrijednosti arhitekture 20. stoljeća, valoriziranje modernističke arhitektonske baštine s ciljem njene zaštite, te poticanje na kritičko promišljanje prostora i odnosa prema baštini.

PROGRAM
10. 12. 2018.

18:30 MAROJE MRDULJAŠ //predavanje//
”Sunčana strana modernizma – modernistička turistička arhitektura na hrvatskoj jadranskoj obali”, Hotel Miramare, Makarska

20:00 BETONSKI SPAVAČI // projekcija dokumentarne serije // “Megastrukture”
2016, Produkcija: Hulahop za HRT; Hotel Miramare, Makarska

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here