Danas se obilježava Svjetski dan bolesnika

Povodom Dana bolesnika. 11. veljače 2019.g., koji je ujedno i dan Gospe Lurdske, Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata Zadarske županije podsjeća sve građane, udruge građana i institucije, da se prisjete bolesnih ljudi i članova njihovih obitelji u svojoj okolini kao jedne od ranjivih skupina, kojoj je neophodna naša briga, pažnja, suosjećanje i pomoć u svakodnevnom životu, te da kao zajednica i društvo osvijestimo načela humanosti i solidarnosti za bolesnike

Poklonimo malo slobodnog vremena, poučimo i našu djecu, te podsjetimo članove naših obitelji, prijatelje, poznanike na blagotvoran učinak pažnje, brige, suosjećanja i brižne tople riječi na oboljele. Ujedno svim bolesnicima želimo što bolju i učinkovitiju provedbu zdravstvene reforme, što je garancija pravodobne i dostupne zdravstvene zaštite.

Sigurnost pacijenata kao i praćenje njihovih potreba prilikom provođenja zdravstvene zaštite, nije samo problem u našoj županiji, ili u Republici Hrvatskoj, već globalni problem.

Veća prepoznatljivost prava pacijenata kao i osjetljivost na pravne, etičke i socijalne probleme s kojima se pacijenti suočavaju u svom svakodnevnom životu, doprinosi smanjenju teškoća, nepravdi i nekih nelogičnosti u sustavu zdravstva, kojima oni svjedoče iz prve ruke prilikom liječenja.

Potpuna okrenutost pacijentima, s posebnom naznakom na sigurnost pacijenata, kao i „otvorena vrata“ na svim nivoima zdravstvene zaštite, od njihovog obiteljskog liječnika, preko poliklinika, bolnica, klinika, HZZO i Ministarstva zdravstva zahtjeva aktivno učešće pacijenta, koji je kvalitetno informiran o svojim pravima.

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata u Zadarskoj županiji, osnovano je 2005.g., sukladno Zakonu o zaštiti prava pacijenata iz 2004.g., redovito održava sjednice, odgovara na pritužbe pacijenata i daje informacije o daljnjem postupanju, te je u redovnoj komunikaciji sa svim zdravstvenim ustanovama na području Zadarske županije.

Prema našim saznanjima, zdravstvene ustanove na području Zadarske županije vode računa o poštivanju prava pacijenata prilikom ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu, kao akreditacijski standard definiran je Postupak za pritužbe i prigovore pacijenata, reagiraju promptno na svaku pritužbu, vode evidencije o prigovorima i nastoje otkloniti probleme gdje god je to moguće.

U svojim izvješćima o zaprimljenim pritužbama , zdravstvene ustanove su se pozvale na  Pravilnik o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene (Narodne novine 79/11) prema kojem se mora osigurati ostvarivanje prava svakog pacijenta prilikom korištenja zdravstvene zaštite, i provoditi sve potrebne mjere za zaštitu tih prava.

Svaka osoba ima pravo neposredno ili pisanim putem zatražiti od ravnatelja zdravstvene ustanove zaštitu svojih prava s obzirom na kvalitetu, sadržaj i vrstu zdravstvene usluge koja mu se pruža. Ukupno je u zdravstvenim ustanovama Zadarske županije zaprimljeno 67 pritužbi koje su riješene unutar zdravstvenih ustanova na nivou ravnatelja.

Što se tiče pojedinačnih pritužbi pacijenata koje dolaze na adrese Povjerenstva, u prosjeku ih bude 15-ak tijekom godine i uglavnom dolaze pritužbe koje su se mogle riješiti u zdravstvenoj ustanovi i koje su u nadležnosti ravnatelja zdravstvenih ustanova.

Zdravstvene ustanove vrlo su surađujuće, te u roku dostavljaju sva zatražena očitovanja od strane Povjerenstva

Izazovi održive zdravstvene zaštite u cijeloj Europi, nametnuli su potrebu prepoznavanja i normiranja prava pacijenata u zdravstvenim sustavima EU.

Rimu je 2002. godine nastala Europska povelja o pravima pacijenata, poznatija kao “Rimska povelja”, koja je u studenom iste godine ratificirana u Briselu i tako je postala temeljni dokument za reformu zdravstva u zemljama Europske Unije. Drugo poglavlje „Rimske povelje“, u kojem je prezentirano 14. prava pacijenata, sastavni je dio Europskog Ustava.

Upravo stoga, na Dan bolesnika, Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata Zadarske županije želi   još jednom podsjetiti na prava pacijenata i na koji način ih ostvariti.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here