EKSKLUZIVNO Imenovanje Željka Vlahe za ravnatelja Glazbene škole Makarska nije bilo po zakonu!

Prilikom imenovanja Željka  Vlahe za ravnatelja Glazbene škole Makarska nije poštivana zakonska procedura na što je prva upozorila članica Školskog odbora Emilija Meglič Kajan, a naknadno potvrdila državna Agencija za znanost i visoko obrazovanje

Željko Vlaho je prilikom prijave na natječaj za ravnatelja Glazbene škole Makarska priložio diplomu o završenoj Muzičkoj akademiji izdane u Podgorici (tadašnja Savezna republika Jugoslavija/ Crna Gora, op.a.) u lipnju 1994.godine i to na ćiriličnom pismu.v1 - EKSKLUZIVNO Imenovanje Željka Vlahe za ravnatelja Glazbene škole Makarska nije bilo po zakonu!

Obzirom da je u to vrijeme bjesnio rat u Hrvatskoj, a agresori su upravo bili Srbi i Crnogorci, Emilija Meglič Kajan već je prilikom uvida u natječajnu dokumentaciju postavila pitanje valjanosti takve diplome, no nije naišla na razumijevanje svojih kolega.

– U to vrijeme je ta državna tvorevina Srbije i Crne Gore bila nepriznata od strane Republike Hrvatske i stoga sam Agenciji za znanost i visoko obrazovanje poslala službenu predstavku te sam zatražila da mi objasne može li takva diploma biti priznata prilikom natječaja za posao, a da ne postoji ni jedan dokaz da je ista eventualno priznata u RH, odnosno nostrificirana, kazala je za portal Megamedia Emilija Meglič Kajan.

Ivana Kiternaš iz spomenute državne Agencije pisanim putem je objasnila kako je sve diplome koje su izdane na području bivše SFRJ nakon 8.listopada 1991.godine potrebno podvrgnuti postupku priznavanja. U suprotnom, riječ je o nevažećoj diplomi koja se ne može priznati kao legitimna na tržištu rada u Republici Hrvatskoj.k1 - EKSKLUZIVNO Imenovanje Željka Vlahe za ravnatelja Glazbene škole Makarska nije bilo po zakonu!

O tim saznanjima informirani su u Samostalnom sektoru za inspekcijski nadzor Ministarstva znanosti i obrazovanja te osobno ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak.

Obzirom da u Agenciji za znanost i visoko obrazovanje ne postoji dilema o (ne)poštivanju zakonske procedure prilikom izbora i imenovanja Željka Vlahe za ravnatelja, za očekivati je da će reakciju samog Ministarstva.

Hoće li ministrica Divjak odobriti Vlahino imenovanje za ravnatelja s nevažećom diplomom koju osporava ENIC /NARIC  agencija ili će takvu odluku poništiti, znat će se kroz narednih 15 dana koliki je zakonski rok.