Europski dan prava pacijenata u Zadru

Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata – Ogranak Zadar, želi podsjetiti građane Zadra i Zadarske županije na EU Dan prava pacijenata koji se već 13.  godinu zaredom obilježava 18. travnja

Izazovi održive zdravstvene zaštite u cijeloj Europi, nametnuli su potrebu prepoznavanja i normiranja prava pacijenata u zdravstvenim sustavima EU.

U Rimu je 2002. godine nastala Europska povelja o pravima pacijenata, poznatija

kao “Rimska povelja”, koja je u studenom iste godine ratificirana u Briselu i tako je postala temeljni dokument za reformu zdravstva u zemljama Europske Unije.

Drugo poglavlje „Rimske povelje“, u kojem je prezentirano 14. prava pacijenata, sastavni je dio Europskog Ustava.

EU Povelja prava pacijenata predstavlja temeljna ljudska prava, koja se moraju poštivati prilikom ostvarivanja zdravstvene zaštite, u svim zdravstvenim sustavima EU.

1- Pravo na preventivne mjere                                    8 – Pravo na pridržavanje standarda kvalitete

2 – Pravo na pristup                                                     9 – Pravo na sigurnost

3 – Pravo na informiranost                                          10 – Pravo na inovacije

4 – Pravo na pristanak                                                 11 – Pravo na izbjegavanje nepotrebne patnje i   

                                                                                           boli

5 – Pravo na slobodu izbora                                        12 – Pravo na individualizirano liječenje

6 – Pravo na privatnost i povjerljivost                        13 – Pravo na žalbu

7 – Pravo na poštivanje pacijentova vremena             14 – Pravo na obeštećenje

Konferencija kao glavni događaj obilježavanja EU dana prava pacijenata pod

nazivom “Focus on Digital Health and Personalized Medicine” koja je povezana sa nekoliko prava pacijenata (pravo na preventivu, na pridržavanje standarda kvalitete, na sigurnost i na inovacije) iz EU povelje o pravima pacijenata, održana je 10. travnja 2019.g. u EU Parlamentu uz potporu EU Direkcije Potrošači i zdravlje, te članova EU parlamenta.

„ Digitalizacija zdravstvenog sustava je danas ključna kako bi u potpunosti dostigli pravo na kompletnu zdravstvenu zaštitu, koja se temelji na vjerovanju da pacijenti imaju pravo na kompletnu zdravstvenu zaštitu, koja im je potrebna, uključujući i pravo na prevenciju, promociju zdravlja, rehabilitaciju i palijativnu skrb, a pritom bez rizika osiromašenja. U tom pogledu digitalizacija zdravstva poboljšava dostupnost i efikasnost moderne medicine i omogućava zdravstvene usluge u potpunosti okrenute pacijentu.“

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here