FOTO GALERIJA Zašto makarske gradske vlasti ne zaustave devastaciju Volicije?

Čitateljica portala Megamedia već je upozoravala na devastaciju predjela Volicija u Makarskoj o čemu je izvijestila gradonačelnika Juru Brkana, ali i građevinsku inspekciju, Hrvatske šume, Hrvatske vode itd.

Nažalost, nitko nije reagirao, devastacija se nastavlja, a mi u cijelosti objavljujemo pismo naše čitateljice popraćeno foto elaboratom:
„Prošlo je nešto više od godine dana kako sam Vam se obratila i obavijestila vas o devastaciji prostora na području grada Makarske, predio Volicija. Konkretno radi se o tome da se već dulje vremena na čestici zemljišta broj 5021 k.o. Makarska-Makar u privatnom vlasništvu vrši ne primjereno odlaganje građevinskog otpada (dasaka, šuta, smeća), ilegalno drobljenje kamena iz iskopa, pranje betonskih miksera i pumpi, te stvaranje ilegalnih deponija građevinskog materijala, šuta i smeća.

Da li su nadležne službe išta poduzele ne znam, međutim sama sam se prije par dana uvjerila da ako i jesu nešto poduzele to se pokazalo skroz neučinkovito. Iz fotografija koje Vam šaljem u prilogu vidi se da se postojeće ilegalne deponije nisu sanirale, a da stvar bude gora na istoj se čestici zemlje ovih dana stvaraju i  nove ilegalne deponije materijala iz iskopa, šuta i smeća sa gradilišta.

Kamioni koji dovoze materijal koji se ilegalno deponira na parceli 5021 k.o. Makarska-Makar pristupaju i sa državne ceste D512 (cesta prema Vrgorcu). Pristup parceli sa D512 je preko šumskog (protu-požarnog) puta koji je u vlasništvu Države a kojim upravljaju Hrvatske Šume!! Na početku tog puta nalazi se rampa.

Postavlja se pitanje tko je i zašto iz Hrvatskih šuma ili Grada Makarske ili neke treće službe (u čijoj je nadležnosti spomenuta rampa) dao ključeve za otvaranje rampe i “ekskluzivno” pravo osobama (pravnim i/ili fizičkim) da se mogu tim putem služiti pri ilegalnom deponiranju građevinskog materijala?!? Zašto se rampa ne zaključa i na taj način spriječi korištenje puta za ilegalne radnje??

Da bi bio omogućen pristup deponiju na središnjem dijelu parcele vlasnici/korisnici prcele su u potpunosti zatrpali dio korita potoka 5324 k.o. Makarska-Makar (potok – Sv. Andrija – Njiva). Tim potokom upravljaju Hrvatske Vode – ispostava Vrgorac koje sam o tome već ranije upozorila, međutim i to je stanje i dalje nepromijenjeno, odnosno potok je u tom dijelu i dalje zatrpan i preko njega prometuju kamioni prilikom dovoza materijala na ilegalni deponij.

Za sve što sam navela šaljem Vam fotografije od prije par dana u prilogu.

Zbog svega navedenog Vas još jednom pozivam da poduzmete radnje kako bi se postojeće stanje propisno saniralo, kako bi se trenutna devastacija zaustavila, te spriječila eventualna buduća devastacija prostora“, napisala je naša čitateljica i pismo dostavila svim nadležnim institucijama.

2 KOMENTARI

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here