Grad Makarska traži kandidate za Savjet mladih

Grad Makarska danas je objavio javni poziv za predlaganje kandidata  za članove Savjeta mladih i njihovih zamjenika.

Savjet mladih Grada Makarske broji 7 članova, koji se biraju na vrijeme od tri godine. Cilj osnivanja ovog savjetodavnog tijela je aktivno sudjelovanje mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranje i savjetovanja mladih u gradu Makarskoj. Cijeloviti tekst javnog poziva možete pogledati ovdje.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here