Grad Zadar dijeli bespovratna sredstva za zamjenu stolarije, ugradnju solarnih ploča…

Grad Zadar objavio je Natječaj za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća na području Grada Zadra za 2015.

Ovim Natječajem (Natjecaj za energetsku obnovu) omogućeno je vlasnicima/suvlasnicima postojećih obiteljskih kuća na području Grada Zadra sufinanciranje različitih mjera energetske učinkovitosti čija provedba  uvelike utječe na smanjenje troškova za energente uz povećanje ukupne kvalitete života.
Natječajem se sufinancira:

  1. nabava i ugradnja solarnih toplinskih sustava za pripremu potrošne tople vode i/ili grijanje
  2. povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice
  3. zamjena stolarije vanjske ovojnice
  4. nabava i ugradnja kotla na drvnu biomasu.
    Građani će tijekom sljedećih 60 dana moći podnijeti prijavu Gradu Zadru za sufinanciranje jedne, više ili sve od navedenih mjera i tako ostvariti bespovratna sredstva u iznosu do 40% po pojedinoj mjeri. Prijavni obrazac može se preuzeti s Internet stranica Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Zadra, a uz prijavni obrazac, dodatna pojašnjenja mogu se dobiti osobno u prostorijama Grada Zadra na lokaciji Brne Krnarutića 13/2, soba 20 i 21, na e-mail: graditeljstvo@grad-zadar.hr ili telefonski na: 023/208-043 i  023/208-054. Rok za predaju prijave s potrebnom dokumentacijom je 11. siječnja 2016. godine.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here