LOKALNA BRONTULANJA Znate li što je EU pilot projekat “Rašćika – Makarska”?

Nakon edukacije u Zagvozdu, Vrgorcu stigao je red i na Makarsku,  LAG “Adrion” je inicirao predstavljanje projektnih aktivnosti za korištenje domaćih i autohtonih namirnica.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je i natječaj za dodjelu potpore u okviru mjera 3.1. “Pripremna potpora”. Potpora se dodjeljuje za tip operacije Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode. Intezitet javne potopre iznosi 100% ukupno prihvatljivih troškova. Prihvatljivi korisnici su aktivni poljoprivrednici uključeni u EU i nacionalni sustav kvalitete ili sustav ekološke poljoprivredne proizvodnje. Rok za podnošenje zahtjeva istekao je s prvim danom veljače. Na natječaj u Makarskoj javio se izvjesni Đula porijeklom iz Mostara. Navodno je punac od Tončija Lalića, direktora Turističke zajednice Makarska. Napomenimo ovdje i asistenciju iskusnog pastira Šošića koji dolazi direktno s Rebine Glavice, najsofisticiranije farme koza iz Vrgorca, koja bilježi podatak da ima najsuvremeniju muzilicu koza u bivšoj ex Jugoslaviji. Stigli su na predio katastarske oznake Makarska Makar, uzurpirali česticu 401/2., koja ima oznaku kulture Vinograd. Domaćini pilot projektasu poznate makarske obitelji Galić i Lelas. Galić kao dugogodišnji djelatnik HEP-a Vrgorac godinama se brinuo da struja uredno napaja postrojenja muzilice koza na farmi u Vrgorcu. Lelas kao inspektor bio je uvijek pri ruci ukoliko treba kojega kozlića oderati, ispeći i počastiti delagacije koje bi dolazile iz europskih centara, zaduženi za kvalitetu kozjeg sira i kontrole bakterija u muzilici. rascikaPojavom Pripreme potpora Ministarstva poljoprivrede svi su se odlučili udružiti u projekat “Rašćika”. Pastir Šošić nakon dolaska u Makarsku umio se i okupao sapunima cvijetnih latica auhtohtone “Ruže”, a nekada se umije i laticom “Lendi”, njegovim dolaskom u makarske kavane žene vrište, grizu nokte od uzbuđenja, nije, više to taj Ladislav. U Vrgorcu je bio ka’ jarac, a u Makarskoj ka’ umiven cvit. Iskustvom s Farme koza iz Vrgorca, bakterija na koje su ukazivale inspekcije, svjestan je da triba biti umiven i počešljan. Negov pobočnik Đula često je u kožnom kaputu, previše je pasivan, svoju agresiju iskazuje fotografiranjem gostiju po kavanama. Inspektor Lelas služi mu za šetnje i psihorehabilitaciju, on je taj koji puni Šošiću baterije muzilice. Često ga svituje kako je bitno voziti polovno auto i krasti pomanje ali češće. Carstva su izgradili njih dva godinama šetajući i svitujući jedan drugoga. Realno nije ni problem kada se ima neograničeno napajanje struje. Na jednom od strateški kolegija donijeli su odluku da je Rašćika jako hranjivo povrće, koje treba uzgajati u Makarskoj. Kelj i njih podsjeća na njihovu organizaciju  biznis kupusnjače, kao najpopularnijih članova obitelji Lalić,Lelas, Šošić i Galić… Njihova obitelj može se kao i Rašćika opisati kao Bezglavi kupus.  Članica bezglave obitelji Lelas vodi i dva staračka doma, jako je bitno da se rašćika strateški plasira kao jelo i u staračke domove, to je namirnica koja je djelotvorna na imunološki modulator, antibakterijska i  antivirusna svojstva koja jačaju organizam. Pomaže rašćika i predsdirektoru turističke zajednice, nakon češćeg opijanja, njeni listovi su bogati vitaminom C. A vitamin C je snažan prirodni antiksidans, koji štiti od slobodnih radikala. Strateški sve je posloženo za uzgoj rašćike, sporni su samo imovinsko pravni odnosi lokacije na kojoj se želi uzgajati rašćika. Ne da Europa novaca –poticaja bez vlasničkog lista. Povijest kaže da je zemljište čestice 401/2 u predmetu Z 118/63, Kotarskog suda u Makarskoj dana 2.travnja 1963 godine prodano od strane obitelji Bilić koja nije uzgajala rašćiku poduzeću Uljari zadružnom poduzeću Makarska. Dolaskom Rvacke 1997. godine, česticu zemljišta 401/2. služba za Imovinsko pravne poslove Makarska, utvrđuje da je prestalo društveno vlasništvo i da česticu vraća u vlasništvo Upravitelja dobara, bivših Filipovaca u Makarskoj. Nakon toga dolazi do potpisa Ugovora o zamjeni Grada , Gilića i Župe 2000. godine. Sud u Šibeniku donosi pravomoćnu presudu br. Gž 311/2006 kojom poništava sve Ugovore kojim je provedena uknjižba na čestici 401/2. Biljana Puharić kao odgovorna osoba Općinskog Državnog Odvjetništva  u Makarskoj nakon što je  27 svibnja 2008. godine primila presudu Županijskog suda u Šibeniku Gž 311/2006, kojom su Ugovori proglašeni ništavim na temelju kojih je provedena uknjižba na čestici 401/2.,k.o. Makarska Makar, po istom ne postupa pa je zaradila kaznenu prijavu od Olme d.d. 12. kolovoza 2010. godine. Nakon kaznenih prijava nastupaju odbačaji s zanimljivim obrazloženjima. Politička i pravosudna trakavica se nastavila i donošenjem Odluke o donošenju Detaljnog Plana Uređenja Zelenka 4., koje je poropisao, predsjednik Gradskoga vijeća Grada Makarske, dr. Damir Mendeš. Uzeo je Damir u odluci u obzir i značaj osjetljivosti i posebnosti područja u obuhvatu plana  na kojoj je i dio čestice 401 /2.  rascika1Da li je doktor predvidio Pilot projekat “Rašćika- Makarska” nije nam poznato al’ da konzumira rašćiku sa pastirom vrgoračkih koza Šošićem, inspektorom Lelasom, Hepovcom Galićem, turističkim djelatnikom  Lalićem, kojiu im servira punac Đula iz Mostara poznato nam je. Kakve će biti reakcije  njihova imunološkog modulatora nakon antibakterijskih i antivirusnih  svojstva i jačanja organizirane grupacije koja je osmislila Pilot projekat “Rašćika-Makarska” za predstojeće unutarstranačke izbore HDZ-a, ostaje da vidimo. Koje količine rašćike misli uzgojiti ova grupacija za sada je velika nepoznanica s obzirom da se poticaji od Europske unije ne mogu dobiti bez vlasničkih listova čestice 401/2. Negativnost za lokaciji 401/2 ,za pastira Šošića  i njegova mostarskog ađutanta Đule, Lalićeva punca je ta što uzgoj Rašćike ovisi o utjecaju plinova od vozila koji prolaze do zgrada POS-a, škole, kiselih kiša koje su zagađene sumporovim dioksidom, dušikovim oksidima i svakodnevnoj mogućnosti da se vilama-fizički za svoju lokaciju 401/2., izbori obitelj Topić na unutarstranačkim izborima HDZ-a koji predstoje u Makarskoj. Svakako rašćika je najbolja za konzumirati od studenoga do travnja, tada je najsvježija, tko će je brati ; pastir Šošić, Lelasi, Lalić, Galić , Đula ili Topići, vrijeme će pokazati. Ne triba zaboraviti da djelom čestice 401/2., koju je uzurpirana nezakonito od grupacije pastira koza iz Vrgorca, prolazi put do POS zgrada i Osnovne škole Oca Petra Perice.

31 KOMENTARI

 1. evo, da se prvi javim; još nema niti 1 komentara, zločestog uvredljivog, kakvi već znaju biti; ali pogledajte ovaj članak; sam po sebi uvredljiv, s namjerom omalovažavanja i td.; razumjeli ste, ne treba puno čitat; dakle, komentari su samo posljedica, članak MM je uzrok; sasvim je jasno kako kao bačena “ješka ” potiče zločeste komentatore na pisanje onakvih komentara, groznih, kakvi su se mogli čitati prošlih dana;

 2. Istina, članak potiče na mržnju, komentari su fuj, puni mržnje, hračkanja. Samo je lupeština bez mrlje. Možeš pokrast zemlju, farmu, koze, muzilice, autokamp, pomorsko dobro, i to bez početne banice u žepu, kad dođeš iza brda gol i bos, ali se udbaški spetljaš s političarima – i sve pošteno. a moje Bilke nems

  • Ispravak netočnog navoda.Mate i Stipe Buljan kao partizani iskoristili su bacanje talijanskih letaka u kojima je pisao da primaju sve one koji žele priči u njihove redove?! Brača Buljan su se sa dva letka prijavili u Mostaru fašističkoj komadi. Nekoliko su dana bili tobože u talijanskom zatvoru /partizanski dezerteri/. Tamo ih je posječivala njihova kotiška udata za hercegovca Lasića, baba a ne maama Mile-Brace Lasića. nakon izlaska iz “zatvora”, siti i pijani došli su u Kotišinu zapaljenu od fašističke talijanske vojske.Nučili se dezerteli lipo papit kod talijana, te je Mate Buljan po noči ukrao i zaklao kozu, čije je mliko ranilo sirotnu djecu Mandu i dr Antu Kovačevića škicu. Dokaz su našli zakopanu bekinu-kožu u Bujanovom vrtlu. Ovaj siloni Matko Buljan, unuk je tog Mate, a i drugi mu dide nije bio bolji Mate Franičeić.
   Danas se ovi i ovaki kriju iza lažne ljevice i negativci koriste sve blagodati od SDP-a.

 3. Tragom poslovnih malverzacija Ladislava Šošića i Marije Šošić, poduzeća Abacus d.o.o. Vrgorac ,Ugovora iz predmeta Z-100/97 Općinskog suda Vrgorac, koji ima čitav niz apsolutno nezakonitih postupaka, Predmet Krivaja Zavidović Makarska, Predmet DP Duhan Vrgorac, Predmet Kio-130/97 od 21. studenoga 1997.), a vođen je i kazneni postupak protiv direktora Poduzeća Rade Maršića koji je rješenjem Vrhovnog suda Republike Hrvatske Broj: IV-Kž-110/02-3 od 11. srpnja 2002. obustavljen zbog nastupanja apsolutne zastare kaznenog progona (koja je nastupila završetkom 2000.)… sve upućuje na promjene u dosadašnjem načinu funkcioniranja Dorha. Dorhu se stavlja na teret statistika predmeta koji su otišli u zastaru, a evidentirani su u nalazima državne revizije u predmetima pretvorbe i privatizacije. Tomislav Karamarko kreće u obračun s kriminalom iz pretvorbe i privatizacije zato što Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije ,kazneni progon se može poduzeti i nakon isteka rokova za zastaru kaznenog progona iz članka 95. stavka 1. i članka 96. stavka 6. Osnovnog Krivičnog zakona Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 53/91., 39/92. i 91/92.), odnosno iz članka 19. stavka 1. i članka 20. stavka 6. Kaznenog zakona . Dali će zakon bti primjenjen i prema ovom uzorku lokalnog Makarsko-Vrgoračko-Pločanskog šerifa vrijeme će pokazati ?

 4. Nikad SE o niti jednoj drugoj nekretnini nije pisalo kao o cest. zem. 401/2. A niti ce se pisat, mislim. U cemu je stvar? TKO pise? Olma d.d.
  Iako su na tome zemljistu upisani osim Abacusa i Grad I Crkva, te iako je Olma tuzbom ustala osim protiv troje upisanih I protiv RH I N.G., ipak se na Mega M. pise samo o Abacusu! PA zar to nije interesantno!!!

 5. Portal Mega media trebao bi istražiti kako je Grda Makarska kupio parking preko puta Zagrebačke banke, za koje novce i kako je dr.Medneš na tatu uknjižio poslovni prostor , dali je to bila provizija? zašto je tata M.M. odmah prodao prostor? Nešto više o tome trebao bi na MUPu, istražiteljima ispričati građevinski poduzetnik kojega su reketarili a koji je izgradio zgradu u kojoj je u najmu Zagrebačka banka!

 6. Tko je zasadio rasciku? Abacus , Lalic ,Lelas,Mendes ili Sosic? Lijepo treba seljacima dati u Kotisini lokaciju za rasciku i prosiriti put do POS ovih zgrada.

 7. Vratit ce se Valter, Žućo ce u halter. Nece ni Milan dugo, umisto golfa vozit će yugo. Ekipa za ligu prvaka, izvire iz mraka. Diraju se poštena svita, otpast ce im kita…

 8. .a kazes pu prolazi priko 401/2; je, istina, po ovome Planu; po ranijemu planu je prolazio drugacije, zapadnije, amo rec na zadovoljstvo sviju; a mozda bude i 3. varijanta puta, istocnija, koja jos vise zauzme od ove sada vec famozne 401/2;
  dakle to ti je sve kako koja postava vlasti ucrta i koliko je povezana sa odredjenim predatorima; inace, clanak o Rastiki ti je bez repa i glave; uostalom vidis to i po broju komentara; dobro ti je reka Tito; a i Grimm je tu negdi, on je finiji

 9. Ljubo Saric moze biti ravnatelj groblja,pametan,sjed,ozbiljan,a Ladislav grobar, treba mu zaduzit masklin i lopatu,on je za grube radove.Lelas inspektor kao kurir moze razvoziti i rasciku.

 10. Gdje je nestao Jure Brkan kao kandidat za predsjednika turisticke zajednice RH? Tukao branitelja pa nemoze proci,a zamjerio se jednom sta bas o njemu odlucuje u ZG.Slicna nevolja zadrsila i Bebeka.

 11. Nešto su se ušutili,trčkaraju s popisima temeljnih ogranaka, a Lalas, Galić, Šošić, Bebeić imaju svoga kandidata Ljubu Šarića

 12. Vidi demokracije kod ovih skorojevića !
  Zabranili bi ljudima da se druže ,pričaju,šale pa čak da i sade i uzgajaju “rašćiku”
  Možda oni preferiraju buniku i Šamanizam
  Ova petorka gore je sklonija “rašćiki ” bez obzira što imaju nekakve diplpme i akademske titule (ma koliko nekima bilo krivo ).
  Možda vole “rašćiku” i zbog znanstvene ekspertize pokojnog Šime Đodana koji je ustvrdio : ” Tvrda crvenica , škrti vrtli , žuljevite ruke i “”raščika”” Vas odhrani i učini tvrdima jer rašćika je bogata sa vitaminom u .
  Dobar je bija Šime ! Pokoj mu duši !

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here