Ministarstvo graditeljstva izdalo sva odobrenja za početak gradnje Pelješkog mosta!

Temeljem podnesenog zahtjeva Hrvatskih cesta d.o.o. Uprava za državne dozvole Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja izdala je Lokacijsku za dionicu državne ceste DC 414 od Sparagovića do Dola nazvanu „Stonskom zaobilaznicom“ koja predstavlja dio projekta izgradnje Pelješkog mosta.

Izdavanjem ove Lokacijske dozvole stvoreni su uvjeti za podnošenja zahtijeva za izdavanje Građevinske dozvole za cjeloviti projekt Pelješki most sa Stonskom zaobilaznicom, a njeno izdavanje, prema najavljenoj gotovosti projekta Hrvatskih cesta, može se očekivati u sljedećih 30 do 45 dana. Vrijednost ukupnih radova pristupnih cesta i Pelješkog mosta sa zaobilaznicom Stona iznosi 450 milijuna eura od toga približno 270 milijuna otpada na sam most. Duljina dionice za koju je izdana Lokacijska dozvola iznosi 18,1 km, a gradit će se u dvije faze koje su opisane kroz 21 knjigu Idejnog projekta i 18 pristiglih posebnih uvjeta izdanih od strane Javnopravnih tijela. Ovim se idejnim projektom rješava građevinski dio trase ceste koji obuhvaća čvor „Prapratno“, odmorište za putnike i vozače Sparagovići koji obuhvaća parkirališta za putnička i teretna vozila i autobuse, ukupno 30 parkirnih mjesta, projekt unutarnje i vanjske odvodnje, vijadukt „Prapratno“ i podvožnjak u čvoru „Prapratno“, most „Ston“, tunel „Polakovica“ i „Supava“ te niz prolaza i potpornih zidova s rekonstrukcijama ostalih infrastrukturnih objekata.[envira-gallery id=”24091″]

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here