Novi incident na makarskom Gradskom vijeću: Oporba napustila sjednicu zbog slike dr. Tuđmana

Sedam vijećnika oporbe napustilo je danas sjednicu makarskog Gradskog vijeća zbog nepoštivanja legitimnih odluka koje je to isto Gradsko vijeće donijelo prije 12 godina.

Prije početka same sjednice i aktualnog sata, predsjednik Kluba vijećnika HDZ- HSS-HPB, dr. Marko Ožić Bebek upozorio je kako u novouređenoj gradskoj vijećnici nema slike prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana, križa i slike don Mihovila Pavlinovića, a što je u suprotnosti s odlukom Gradskog vijeća od 24.lipnja 2002. godine kada je definirano što sve mora biti u vijećnici. Predsjednica Gradskog vijeća Jagoda Martić utvrdila je da je riječ o propustu i htjela nastaviti sa održavanjem sjednice pravdajući se kako nije bilo dovoljno vremena za stavljanje slika, no oporba se nije dala. Dr. Ožić Bebek dao je prijedlog da se odredi stanka i da se postave slike i križ, a kada je to odbijeno, oporba, njih sedmoro vijećnika napustilo je sjednicu Gradskog vijeća.
– Mi smo kao klub vijećnika prije sjednice dali poslovničku primjedbu zbog očitog kršenja odluke od 24.lipnja 2002. godine kada je Gradsko vijeće Grada Makarske donijelo odluku da u vijećnici moraju biti slike dr. Franje Tuđmana, don Mihovila Pavlinovića, zastave i grbovi Splitsko-dalmatinske županije i Grada Makarske, križ itd. Nažalost, ta se odluka ne poštuje pa se pitam kako će građani Makarske poštivati odluke Gradskog vijeća kada ih ne poštuje ni samo Gradsko vijeće?! SDP-ova gradska vlast prvo je htjela ukinuti intoniranje hrvatske himne prije početka sjednice, a  sada su umjesto spomenutih slika i križa na zid postavili veliku televiziju, kazao nam je u kraćem telefonskom razgovoru dr. Ožić Bebek.
Prema nekim informacijama, odluka od 24.06.2002. godine našla se navodno naknadno na dnevnom redu današnje sjednice makarskog Gradskog vijeća, a u oporbi strahuju da će je kao takvu i ukinuti.