Od danas jeftiniji pozivi i SMS poruke unutar EU

Ograničenja cijena međunarodnih poziva i SMS poruka unutar EU-a koja stupaju na snagu danas znatno će smanjiti račune za korištenje mobitela i za fiksnu telefoniju, kao što je bio slučaj i s ukidanjem naknada za roaming, objavio je HAKOM

Od danas će za sve međunarodne pozive i SMS poruke unutar EU-a vrijediti nova ograničenja cijena, piše Index.

Potrošači će pozive iz svoje zemlje prema drugim zemljama EU-a plaćati najviše 19 centi po minuti, plus PDV, a SMS poruke najviše 6 centi po poruci plus PDV. 

Prema priopćenju HAKOM-a, cijene u Hrvatskoj za pozive i slanje poruka prema bilo kojem broju unutar EU-a bit će znatno jeftinije.

Cijena poziva moći će najviše iznositi 1,76 kuna po minuti, a SMS poruka ne smije biti skuplja od 0,55 kuna

Alternativne tarife

Ako trenutno korisnik ima alternativnu tarifu za međunarodne pozive, operator ga mora obavijestiti prije 15. svibnja 2019. o novim ograničenjima cijena koja će se početi primjenjivati na njihovu zadanu tarifu od tog datuma. Ako korisnik ne zatraži izričito zadržavanje postojeće tarife, operator ga mora automatski prebaciti na reguliranu tarifu od 15. srpnja 2019.

Operatori i dalje mogu nuditi alternativne tarife u kojima su cijene veće od reguliranih cijena, ali korisnici moraju izričito zatražiti prelazak na tu tarifu prije primjene. Na primjer, korisnik može odabrati prelazak na tarifu u kojoj je trošak pozivanja određenih zemalja obuhvaćenih pravilima (npr. Francuska) viši od zadane granice, ali trošak pozivanja ostatka svijeta (npr. Kanada) je jeftiniji.

Prije nego što korisnik odabere alternativnu tarifu, njegov operator ga mora obavijestiti o prednostima koje može propustiti ako se prebaci na alternativnu tarifu.

Promjena koja se uvodi 15. svibnja za hrvatske korisnike znači da će pozivi prema bilo kojem broju iz neke od zemalja EU-a biti jeftiniji, dok pozivi prema brojevima iz država izvan EU-a ostaju neregulirani. 

Najvažnija pitanja i odgovori

S HAKOM-a prenosimo što još morate znati o promjeni.

Na koje se zemlje primjenjuju regulirane cijene?

Regulirane cijene primjenjuju se na pozive i SMS poruke na bilo koji fiksni ili mobilni broj druge države članice EU-a.
 
Zemlje članice EU-a su: Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Republika Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska , Portugal, Rumunjska, Slovačkoj, Slovenija, Španjolska, Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Regulirana cijena u EU primjenjivat će se i na Norvešku, Island i Lihtenštajn, nakon donošenja odgovarajućeg zakonodavstva.

Što korisnik mora učiniti da bi mu se primjenjivale nove cijene?

Ova ograničenja cijena automatski će se primjenjivati na fiksne i mobilne usluge koje se naplaćuju u cijelosti ili djelomično na temelju stvarne potrošnje od 15. svibnja 2019., osim ako korisnik:

  • trenutno koristi alternativnu tarifu za međunarodne pozive i odluči ostati na njoj (tj. Korisnik koristi tarifu koja sadrži pozive npr.  prema zemljama koje nisu u EU i naplaćuje prema zemljama članicama EU-a različite cijene za međunarodne pozive u odnosu na standardnu tarifu); ili
  • je namjerno odabrao alternativnu tarifu.

 
Ako trenutno korisnik ima alternativnu tarifu za međunarodne pozive, operator ga mora obavijestiti prije 15. svibnja 2019. o novim ograničenjima cijena koja će se početi primjenjivati na njihovu zadanu tarifu od tog datuma. Ukoliko korisnik ne zatraži izričito zadržavanje postojeće tarife, operator ga mora automatski prebaciti na reguliranu tarifu od 15. srpnja 2019.

Mogu li operatori nuditi alternativne tarife?

Da, operatorima je dopušteno ponuditi alternativne tarife u kojima su cijene veće od reguliranih cijena, ali korisnici moraju izričito zatražiti prelazak na tu tarifu prije primjene. Na primjer, korisnik može odabrati prelazak na tarifu u kojoj je trošak pozivanja određenih zemalja obuhvaćenih pravilima (npr. Francuska) viši od zadane granice, ali trošak pozivanja „ostatka svijeta“ (npr. Kanada) je jeftiniji.

Prije nego što korisnik odabere alternativnu tarifu, njegov operator ga mora obavijestiti o prednostima koje mogu propustiti ako se prebace na alternativnu tarifu.

Primjenjuju li se ova pravila na poslovne korisnike?

Ne. Pravila se primjenjuju samo na privatne korisnike.

Primjenjuju li se ova ograničenja cijena ako telefon koristim u inozemstvu?

Ne. Kada koristite telefon u drugoj zemlji, tj. kada ste u roamingu ne primjenjuju se ove cijene. Međutim, postoje posebna pravila o tome što vaš telefonski operater može naplaćivati kada ste u roamingu u EU, Norveškoj, Islandu ili Lihtenštajnu. Pojedinosti o ovim pravilima možete pronaći ovdje.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here