U Zadru će se graditi 73 stana za socijalno ugrožene građane

Grad Zadar objavio je poziv za nadmetanje kojim se traži izvođač radova za gradnju socijalnih stanova na području Crvenih kuća vrijednih 21.600,000 bez PDV-a.

Natječaj je objavljen tri mjeseca nakon što su gradonačelnik Zadra Božidar Kalmeta i direktor APN-a Slavko Čukelj potpisali predugovor za gradnju 73 stana za socijalno ugrožene Zadrane jer se čekalo ishođenje neophodnih dokumenata. – Ishođena je potvrda glavnog projekta i sada se traži izvođač radova kako bi se na jesen već moglo započeti s gradnjom, rekla nam je Marina Mihovilović Pajkin, viša stručna suradnica za informiranje i odnose s javnošću Ureda grada, a pročelnik Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, Marijo Pešut najavio je raspisivanje natječaja za stanove koncem godine. Grad Zadar već je ispunio svoje obaveze glede pripreme zemljišta za građenje i to o svom trošku, a na tom je području već izgrađena komunalna infrastruktura na koju se planira priključiti i zgrada socijalnih stanova, a u planu je i spajanje objekta A3 na plinsku mrežu. Stoga, Gradu još ostaje obveza predmetnu nekretninu opremiti potrebnom infrastrukturom i platiti doprinose, a APN-u kao investitoru objaviti javno nadmetanje za usluge stručnog nadzora i konzaltinga i to u roku od 15 dana nakon potvrde glavnog projekta (Zadarski list)