Vilim Primorac o feljtonu TAMNA STRANA HDZ-a: Nisam sudjelovao u akciji uhićenja Dragana Čovića

Poštovani, obraćamo Vam se u svojstvu punomoćnika  gosp. Vilima Primorca, iz Mostara, Kralja Tvrtka BB, reagirajući na tekstove objavljene na Vašem portalu u kolumnama pod nazivom „FELJTON – TAMNA STRANA HDZ-a“ (dalje: Feljton) i to:

– dana 28. rujna 2018. godine u Feljtonu broj 93. pod naslovom Tko su Jelka Miličević, Branko Kolobarić, Vilim Primorac…? 

Navedeni tekstovi sadrže neistinite, neutemeljene i neprovjerene tvrdnje i kvalifikacije koje štete časti i ugledu, pravima i interesima naše stranke gosp. Vilima Primorca. Slijedom navedenog, ovime postavljamo zahtjev da temeljem odredaba članka 40. i članka 56. Zakona o medijima (NN 59/04, 84/11, 81/13) objavite ispravak i odgovor na neistinite informacije navedene u citiranim člancima kako slijedi:

U spornom tekstu pod naslovomTko su Jelka Miličević, Branko Kolobarić, Vilim Primorac…?“, između ostalog, navodite sljedeće:

  1. „Vilim Primorac počinio je kaznena djela u trenutku gašenja Zavoda za Platni Promet. Naime tada su ostali ogromni novci na računima i trebalo ih je ukrasti, ovdje je Vilim uključivao svoju rodbinu koji su nosili novce iz Mostara do Makarske u Republiku Hrvatsku, odakle ih je preuzimala druga ekipa. Također je Vilim ogroman kriminal počinio novcima koji su dolazili iz Hrvatske početkom 90-tih godina, a radilo se o pranju Jugoslavenskih dinara koji su iz Hrvatske slani u Bosnu i Hercegovinu s ciljem da se isti kroz jače tvrtke zamjene u važeći novac i da se ti novci koriste za organizaciju Hrvata u BiH i za obranu od Srpske agresije. Veliki dio novaca je došao da Zavoda za platni promet kojim je rukovodio Vilim primorac i tada se Vilim svojski potrudio da što više ukrade i da što manje ostane Hrvatskom narodu za obranu i nabavku oružja, tako da je i naš Vilim puno zaradio na hrvatskoj krvi.“
  2. „Vilim je nekad bio ekipa kontra Dragana Čovića, ali pošto voli novac i voli biti izdajica uspio je pridobiti Jugoslavenovo povjerenje. Ovo povjerenje je Vilim dobio na način da je izdao akciju koju je MUP Federacije BiH bio započeo prema Draganu Čoviću po pitanju ucjene tadašnjeg direktora HT Mostar na načina da je Čović tražio od Stipe Prlića(tadašnjeg direktora HT Mostar) da mu u prvoj faz iz HT-a donese 50.000,00 EUR-a i kako bi dobio njegovu političku potporu nakon čega Prlić odlazi u Federalni MUP i ovo prijavljuje, te se u MUP-u uz odobrenje Suda priprema plan za Čovićevo hapšenje i tu se dogovara da Prlić zove Čovića i dogovori sastanak i ručak u restoranu ROMANCA u Mostaru ponedjeljkom i obeća Jugoslavenu Čoviću kako će mu donijeti novce. Za ovu akciju Čović nije ništa znao, ali dan prije točnije u nedjelju Stipe Prlić susreće Vilima Primorca i pošto je Vilim bio tada član stranke HDZ 1990 i protiv Čovića, Stipe Prlić se povjerava Vilimu i govori mu kako sutra planira sa MUP-om odraditi i uhapsiti Čovića. Vilim Primorac odmah nakon saznanja trči Jugoslavenu Čoviću i prenosi šta mu se sprema.“
  3. „Današnje krađe Vilim odrađuje kroz nabavke, jer po zakonu u HT Mostar ne treba provoditi javne natječaje za nabavke već sve ide izravnom pogodbom, a sigurni smo da sve što ukradu neće ići u korist Hrvatima ni stradalnicima, kao i dosad. Danas Vilim Primorac torbe novca izvučenog iz poduzeća HT Eronet preko posrednika predaje Jugoslavenu koji se potpisivao ćiriličnim pismom.“ 

Objavljivanjem citiranih teksta, a zbog niza neistinitih i izmišljenih informacija, kao i paušalnih, neprimjerenih i uvredljivih ocjena koji isti sadrži, nanesena je iznimno velika šteta časti i ugledu naše stranke gosp. Vilima Primorca, te su povrijeđena njegova prava i interesi. U konkretnom slučaju postupanje autora citiranog teksta naša stranka cijeni neodgovornim i neprofesionalnim, protivnim pravilima novinarske struke i pozitivnim propisima, pa tako i odredbi članka 12. i članka 26. Zakona o elektroničkim medijima (NN 153/09, 84/11, 94/13 i 136/13)

Obzirom na činjenicu da je autor tekstova iznio neistine i našu stranku apostrofirao kao osobu koja je sudjelovala u protuzakonitim, koruptivnim radnjama i pogodovanju, to se radi potpunog i pravodobnog informiranja javnosti, te radi zaštite dostojanstva, prava i interesa naše stranke, zahtijeva, bez odgode, objava isprike nakladnika i ovog ispravka i odgovora na objavljene informacije sljedećeg sadržaja:

Vilim Primorac u cijelosti osporava i smatra zlonamjernim sve iznesene navode o navodnom njegovom protuzakonitom postupanju, krađi, sudjelovanju u koruptivnim i kriminalnim radnjama, stjecanju i omogućavanju nezakonitog stjecanja imovinske koristi i pogodovanju po bilo kojoj osnovi i/ili u bilo čijem interesu. Neistinite su i napose izmišljene informacije o navodnom sudjelovanju Vilima Primorca u navodnoj planiranoj akciji uhićenja Dragana Čovića. U obavljanju svih poslova i funkcija za čitavog trajanja svog radnog vijeka Vilim Primorac postupao je u skladu sa zakonom, moralnim, stručnim i profesionalim standardima i načelima. Iznesene izmišljene, uvredljive i apsurdne navode Vilim Primorac cijeni govorom mržnje potpuno neprimjerenim javnom prostoru i usmjerenim isključivo profesionalnoj i osobnoj diskreditaciji njega i inih osoba koje se u spornim tekstovima spominju. Sukladno odredbama Zakona o elektroničkim medijima nedopušteno je objavljivanje sadržaja koji vrijeđaju dostojanstvo čovjeka, a u konkretnom slučaju riječ je upravo o izmišljenim sadržajima za objavljivanje kojih ne egzistira niti jedan opravdan razlog, već isključivo želja za potpunim diskreditiranjem i povređivanjem dostojanstva osobe Vilima Primorca. Kako su navodi potpuno izmišljeni i iskonstruirani to izostaje mogućnost bilo kakvog konkretnijeg i meritornijeg izjašnjavanja, odnosno, preostaje samo mogućnost da ih kao takve u cijelosti osporim, zatražim ispriku i poduzmem sve radnje s ciljem zaštite mojih prava i naknade štete.“

Slijedom gore navedenog zahtijevamo da bez odlaganja postupite sukladno članku 40. i članku 42. stavku 2. Zakona o medijima, te objavite ispravak u gore navedenom obliku uvažavajući i ostale odredbe Zakona o medijima vezane za objavu ispravka.

S ciljem zaštite prava i interesa naše stranke, utvrđivanja odgovornosti, uključivo i one kaznene, kao i naknade štete prouzrokovane nezakonitim postupanjem zadržavamo pravo poduzimanja svih pravnih radnji i pokretanja svih postupaka.

S poštovanjem,

Mateo Erceg, odvjetnik

1 KOMENTAR

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here