Župan Zrilić imenovao trojicu članova UV Opće bolnice Zadar

Budući da je  Odlukom o obustavi postupka sanacije Opće bolnice Zadar Zadarskoj županiji prestalo mirovanje prava osnivača Zadarske županije te su osnivačka prava nad Općom bolnicom Zadar vraćena, stečeni su preduvjeti za imenovanje članova Upravnog vijeća ustanove. 

Slijedom navedenog, župan je na prijedlog resornog pročelnika, donio Rješenje o imenovanju  članova upravnog vijeća, predstavnika osnivača Opće bolnice Zadar. Tako je župan Stipe Zrilić kao predsjednicu Upravnog vijeća imenovao Milenu Ikić,  a za članove Antu Vukašinu i Zvonimira Matasa.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here