Miro Bulj se protivi prodaji EVO TV-a

Saborski zastupnik Miro Bulj odgovara Hrvatskoj pošti koja se referira na njegovu kritiku prodaje EvoTV

„Koliko bi veća bila tržišna vrijednost brenda EvoTV  da mu HAKOM nije oduzeo koncesiju prije nego li je tvrtka HP krenula u njegovu prodaju? Koliko bi više HT trebao platiti za brend EvoTV da je za njegovu prodaju proveden transparentni javni natječaj u kojem bi svi dionici tržišta imali jednaku mogućnost sudjelovanja u postupku due dilligencea? Treba istaknuti da je vrijednost prodaje EvoTV  HT-u 15 milijuna eura, od toga samo trećina u gotovini, ostalo u nekretninama koje bi ionako samo opteretile bilancu HT-a i koje HT inače nikome drugome ne bi mogao prodati jer su u suvlasništvu HP-a. Ponuda A1 iznosila je u gotovini 9,9 milijuna eura“, iznosi Bulj.

„Iznenadila me reakcija HP-a, jer ja nisam nigdje komentirao poslovnu politiku te tvrtke nego činjenicu da je ministar državne imovine Goran Marić odobrio prodaju tvrtke HP produkcija, u stopostotnom vlasništvu državne tvrtke HP, bez javnog natječaja. Naveo je „kreativno“ obrazloženje da „dionice tvrtki, koje su u stopostotnom vlasništvu državnih tvrtki, nisu državna imovina“. Na taj je način stvorio mogućnost prodaje državne imovine bez javnog natječaja. Dovoljno je da državna tvrtka osnuje svoju tvrtku-kćer, na nju prenese državnu imovinu i ta tvrtka- kćer je onda može, prodati, pokloniti ili otuđiti bez ikakve kontrole. To smatram kriminalom“, zaključuje Bulj.

Osvrnuo se i na izjavu da on „možda nije u potpunosti razumio odluku HAKOM-a, jer su oni učinili sve da prisile HT da dalje pruža uslugu EvoTV.“

„Točno je da ne razumijem odluku HAKOM-a i zbog toga uporno postavljam pitanja, na koja ne dobivam odgovor: zašto je HAKOM odbio produžiti koncesiju za EvoTV državnim tvrtkama HP, Odašiljačima i vezama i  HP produkciji, te zašto je, nakon što je HT-u omogućeno da bez javnog natječaja preuzme vlasništvo brenda  EvoTV,  HAKOM tu istu koncesiju dodijelio HT-u? HT će i dalje pružati uslugu EvoTV, samo što će na toj usluzi sada zarađivati HT, privatna strana kompanija, a ne hrvatske tvrtke koje su tu uslugu pokrenule, razvile i na njoj su također željele zaraditi“, ističe Bulj.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here