Najveći stan u vlasništvu Grada Zadra koristi pročelnik Radovan Dunatov

Zadarski gradonačenik Božidar Kalmeta ove godine nije iskoristio svoje pravo da osobama od posebnog interesa za grad dodijeli na korištenje jedan od kadrovskih stanova.

Kao gradonačelnik, Kalmeta bez natječaja i po svom diskrecijskom pravu, svake godine ima pravo dodijeliti dva kadrovska stana u gradskom vlasništvu. Sve do 2010. godine riječ je bila o pet stanova, no tada je broj smanjen, jer je dio nekretnina prenamijenjen u socijalne stanove zbog povećanih potreba. Prema podacima koji smo dobili iz Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom, sada je u kadrovskom najmu 15 gradskih stanova na raznim gradskim lokacijama, od Varoši do Bilog briga i razne kvadrature. Na tom popisu, najveći stan od 115 kvadrata, u Ulici dr. Franje Tuđmana, dodijeljen je Radovanu Dunatovu, pročelniku gradskog Upravnog odjela za kulturu i sport. Ostatak liste korisnika stanova su liječnici iz Opće bolnice, dr. Samir Čanović, dr. Ivan Bačić i Majda Ćurković, medicinska sestra, te profesori Sveučilišta u Zadru Emil Hilje i Jozo Rogošić. U kadrovskom najmu stana od 54 kvadrata je i dr.sc. Smiljan Gluščević, voditelj Odjela za podvodnu arheologiju zadarskog Arheološkog muzeja, ali i trojica zaslužnih gradskih sportskih djelatnika: kuglač Luka Ukalović, jedriličar Karlo Krpeljević i boćar Gojko Barišić. Među korisnicima gradskih stanova su i djelatnici PU Zadarske Petar Vedrić i Marina Radman, ali i široj javnosti nepoznati Mile Kovač, Mile Vidak i Ljiljana Bulić. (Slobodna Dalmacija)

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here