Nastavlja se gradnja benzinske postaje na Viru, Kristijanu Kapoviću, njegovim direktorima i pročelnicima slijede tužbe za naknadu štete!

Za samo nekoliko dana, točnije 1.listopada mogu krenuti radovi na izgradnji benzinske postaje na Viru investitora „Tri Bartola“

Iako nezakonita, odluka Općinskog vijeća općine Vir od  20.lipnja 2018.  o zabrani gradnje na čitavom otoku Viru sve do 1.listopada, zaustavila je investitore da sukladno pravomoćnoj građevinskoj dozvoli dovrše benzinsku postaju. Naime, odluka koju su općinski vijećnici Kristijana Kapovića donijeli 20.lipnja ove godine može se sukladno pozitivnim propisima i zakonima RH primjenjivati tek do sljedeće godine, no zahvaljujući neviđenoj represiji, blokiranju računa, pa čak i terorističkom činu blokade Virskog mosta, investitori nisu željeli nastaviti s radovima. Komunalni redari općine Vir su, iako nisu smjeli,  itekako vodili računa da radova na benzinskoj postaji ne bude,  a u provođenju odnosno nezakonitoj primjeni sudjelovali su i svi direktori trgovačkih društava u vlasništvu općine Vir.
Zbog evidentno nezakonitog postupanja komunalnih redara i njihovih nadređenih, ovih dana u pripremi je opsežna tužba za naknadu štete prouzročene nezakonitim postupanjem.
Članovi udruge „Vir bez podjela“ će za sav naplaćeni odštetni zahtjev investitora prema općini Vir u sudskom postupku tražiti da za štetu svojom privatnom imovinom odgovaraju Kristijan Kapović kao i svi direktori trgovačkih društava, komunalno redarstvo kao i pročelnici obzirom na milijunsku štetu općinskom proračunu, dakle žiteljima otoka Vira.
Ne bi čudilo da će sve to za posljedicu imati da šef komunalnog redarstva naglo otvori bolovanje te da njegov primjer slijede i mnogi drugi što ih, naravno, neće abolirati od odgovornosti.
Nesporno da je odluka koju su općinski vijećnici lojalni Kristijanu Kapoviću izglasali 20.lipnja ove godine valjana, ali ne u tekućoj godini nego tek od sljedeće godine. Pitanje je hoće li ikad i zaživjeti ili će već do kraja godine ti isti općinski vijećnici na čelu sa Kristijanom Kapovićem izmijeniti postojeću odluku i sve vratiti na staro…

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here