Premijer Andrej Plenković radi Baške Vode zaradio kaznenu prijavu?!

Vlasnička pretvorba društvene imovine nužnost je daljnjeg ekonomskog i društvenog razvitka naše zajednice

Temeljni zahtjev pretvorbe jest omogućavanje vlasničkih prava primjereno suvremenom ekonomskom i pravnom sustavu efikasnog gospodarstva. Ako taj zahtjev ne bude ostvaren, vlasnička prava budu prenesena na kvazi vlasnike, općine, gradove. Tako stvarni vlasnici hrvatska država, Hrvatske šume, prisilno su razvlašteni. Sadašnja državna vlast Republike Hrvatske, ne zna ili ne čini, zakonito ne gospodari, nema nadzor nad  svojom imovinom. Lokalni šerifi vremenom su stvorili sve preduvjete sa apsolutnom vlašću, sa svim elementima diktature, totalitarne vlasti. Legalizirani kriminal lokalnih šerifa dominira zajednicama. Tako imamo primjer općine Baška Voda u kojoj lokalni šerif uz pomoć institucija koje ne/štite državnu imovinu, pomorsko dobro nezakonito gradi, izgrađuje marine, pri čemu u more nezakonito nasipa otpad s obližnjih gradilišta. Bez studija o okolišu, bez zakonitih sankcija za ekocid, morocid. Kriminalna praksa potpomognuta županijskim institucijama omogućava legalizaciju prvog djela kriminala, lažnim prikazivanjem činjeničnog stanja, o izgrađenom djelu lukobrana, zgrada, a raspisuje se koncesija za izgradnju. Donosi se Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – marine i u svrhu izgradnje i gospodarskog  korištenja pomorskog dobra izvan lučkog područja javno prometna površina – javno  parkiralište i javne pješačke površine na dijelu k.o. Bast-Baška Voda, predio Luka,  Općina Baška Voda . Kriminal u općini Baška Voda dominira udruživanjem općinskih poduzeća Gradina d.o.o. i Turističko športske luke Baška Voda u zajednicu ponuditelja već izgrađene marine, parking itd. Ovom Odlukom Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije (u nastavku teksta: Davatelj koncesije), uz prethodni nalaz i mišljenje Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na  pomorskom dobru usvojenom na 08. sjednici održanoj 07. travnja 2017. godine daje zajednici  ponuditelja trgovačkom društvu Turističko-športska Luka Baška Voda d.o.o., Baška Voda, obala  Sv.Nikole 65, 21320 Baška Voda i Gradina-Baška Voda d.o.o., Blato 12, 21320 Baška Voda (u  nastavku teksta: Ovlaštenik koncesije) koncesiju na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – marine i u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja pomorskog dobra…Iz Računa dobiti i gubitka Gradine_Baška Voda d.o.o..za 2016. godine (predana Poreznoj upravi 28. 3. 2017. godine), vidljivo je da je dobit nakon oporezivanja 2016. godine iznosila svega cca. 600 tisuća kuna. Kako društvo koje ima godišnju dobit od cca.  600 tisuća kuna može sudjelovati u financiranju projekata izgradnje marine koji se mjere u desecima milijuna kuna??? Zajmovima od komercijalnih banaka? Banke u tom slučaju upisuju založno pravo (hipoteke) na imovini Gradina-e, dok u slučaju nemogućnost oplate zajma, založena imovina postaje predmet ovrhe, a građanima Baške vode bude uskraćene komunalne usluge. Znači li da će građani Baške vode u slučaju financijski upitnog rada Gradina-e prilikom izgradnje marine biti uskraćen npr. odvoz smeća ili pokop umrlih na općinskom groblju?! Sve to samo zato jer se Gradina upustila u poslovni poduhvat za koji, prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu, nije kvalificirana, niti raspolaže potrebnom financijskom snagom. O  financijskom kapacitetu (?) Gradine govori i podatak iz Bilance za 2016. Godinu (Predana Poreznoj upravi 29. ožujka 2017.). U njoj se navodi dugotrajna imovina u vrijednosti od svega 567.605 kuna. Od toga nematerijalna imovina u vrijednosti od 1.221 kunu, dok materijalna imovina ima vrijednost 566.384 kune.  Dodatno pitanje predstavlja visina najavljenih investicija, koja se prikazana kroz dva dijela: Prvo, s jedne strane se govori o već izvršenoj investiciji od cca. 35 milijuna kuna, bez da je predočen ijedan račun kojim bi se „opravdale“ visina investicija. Također, ako se prema uvjetima natječaja zatražene investicije u visini…. (pro futuro odnosno ubuduće), kako je moguće da se netko poziva na investicije koje su navodno (!!!, nigdje nema nikakvog troškovnika uz pripadajuće račune) učinjene prije slanja ponude??? Kriminalni natječaj realiziran je na dan kada je realizirana koncesija Zlatni rat Bol. Ministarstvo mora konstatiralo je da je koncesija dana nezakonito, Stručno povjerenstvo Ministarstva mora, prometa I infrastructure poništilo je Odluku Županijske skupštine Splitsko dalmatinske županije od 18 travnja 2017.godine o dodjeli koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na plaza “Zlani rat” u Bolu tvrtki Sport B. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – marine i u svrhu izgradnje i gospodarskog  korištenja pomorskog dobra izvan lučkog područja javno prometna površina – javno  parkiralište i javne pješačke površine na dijelu k.o. Bast-Baška Voda, predio Luka,   Općina Baška Voda, od 18 travnja 2017 godine ima više obilježja kaznenog karaktera od odluke za Zlatni Rat – Bol. Sama konstatacija u Odluci da se daje u svrhu izgradnje, već izgrađene marine govori mnogo o nezakonitostima županijskih institucija. Poznavatelji prilika u Baškoj Vodi tvrde da će radi ove Odluke kaznenu prijavu zaraditi ministar mora, ministar MUP-a, a postoji mogućnost da će kazneno biti procesuiran i premijer Andrej Plenković. Ustav Republike Hrvatske – zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda navodi “ Svi su pred zakonom jednaki “. Slobode i prava mogu se ograničiti samo zakonom da bi se zaštitila sloboda i prava drugih ljudi te pravni poredak, javni moral i zdravlje. Svako ograničenje slobode ili prava mora biti razmjerno naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju. Lažiranjem natječajne dokumentacije od strane općinskoga načelnika i poduzeća kojih je vlasnik općina Baška Voda, županijskih činovnika, ministarstva mora – činovnika , samo su kap u moru u odnosu na nezakoniti natječaj Zlatnoga rata – Bol. U konkretnoj pravnoj stvari tražiti će se odgovornost i premijera Andreja Plenkovića.

24 KOMENTARI

 1. Normalno je da ga štiti Plenković (donosi glasove) ali vidljivo je da sve izmiće kontroli.Ima načina da se on sakrije da ništa “nije znao” i okrivi svoje suradnike , ali realno gledajući više su krivi njegovi glasaći koji znaju kakav je “gdje sam ja tu “.Oni koji po službenoj dužnosti trebali raditi po prijavama morat će dati odgovor “ko je povukao ručnu”.—BAJIĆ—

 2. A koje glasove brate mili pa jeli vi pratite izbore pa u Baskoj Vodi na izbore izade mozda tisucu i nesto ljudi od toga dio dobiva Hdz i to samo kad su u pitanju lokalni izbori jer su ljudi ucjenjeni,a kad se radi o parlamentarnim,presjednickim e tu je vec druga prica e tu glasaci nisu bas odani Hdz-u…sto znaci sta se tice glasova koje Roscic donosi Plenkovicu su zanemarivi i nadam se da ce informacije vezane za kriminal Joska Roscica ubrzo doci do Plenkovica i da nece bit zasticen.

 3. Aajme vi iz Megamedije jeste li vidili plažu u Baškoj Vodi nakon prošlih južina… otiđite u Podluku, otiđite od ipod crkve do Borika pa pogledajte molin vas šta je učinjeno od najlipše plaže u Dalmaciji radi nasipanja zemje i šljunka iz kave iz Basta…..pusti kamioni zemje i materijala po plažama. Kad vidiš ono dođe ti zlo… Vi iz Megamedije molin vas dođite i pogledajte, molin vas… pa ako ono nije za plakat onda ništa nije. Kako Antu Radića i njegove jurišnike to ne smeta ne razumin ali i oni imaju buštu od nasipanja…. ajme majko moja jeste li vidili te plaže

 4. GRADINA-BAŠKA VODA d.o.o. obavlja komunalne djelatnosti u obliku propisanim čl. 4. Zakona → trgovačko društvo koje je osnovala jedinica lokalne samouprave. Kao takvo društvo, njegova je primarna zadaća obavljanje komunalnih poslova u granicama danim čl. 3. Zakona. Iako je u registru kao djelatnost društva navedeno npr. i lučko-agencijski poslovi, prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu, komunalna djelatnost je strogo regulirana djelatnosti kako bi se, prema čl. 2. Zakona, osiguralo trajno i kvalitetno obavljanje djelatnosti, osiguralo održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, osiguralo obavljanje komunalnih djelatnosti na načelima održivog razvoja i osigurala javnost rada.
  Financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti regulirano je čl. 19. Zakona o komunalnom gospodarstvu: a) iz cijene komunalne usluge, b) iz komunalne usluge, c) iz proračuna jedinica lokalne samouprave, d) iz drugih izvora po posebnim propisima.
  Ako bi GRADINA… započela s obavljanjem komercijalnih poslova koji nisu u domeni komunalnih djelatnosti, dolazi do kršenja osnovnih načela rada propisanih Zakonom o komunalnom gospodarstvu, npr. načelima održivog razvoja, te bi se prekršile odredbe čl. 19. Zakona o komunalnom gospodarstvu, koje precizira modalitete financiranja obavljanja komunalnih djelatnosti.
  Nesporno je da se radi o nezakonitom natječaju i pogodovanju od strane državnih dužnosnika i činovnika. Sama činjenica da je poduzeće Grassor d.o.o. iz Baške Vode bio bolji ponuditelj za 100.000.000,00 kuna (stomilijunakuna) kroz investiranje u fazama po dostavljenoj natječajnoj dilumentaciji, govori o obimu nezakonitosti u Baškoj Vodi. Premijer Andrej Plenković u ovome predmetu će zauzeti zakoniti stav i suspendirati sve počinitelje kaznenih djela iz; državnih , županijskih i općinskih institucija.

 5. Očito je posrijedi namješteni natječaj, jer nije uvijek običaj da se kao ponuditelj može javiti i zajednica ponuditelja. Postoji sudska praksa koja ukazuje na slučaj kada je ponuditelj mogao biti a) fizička i b) pravna osoba. Na takav natječaj javila se zajednica ponuditelja te je postavljeno pitanje, budući da se na natječaj javila zajednica ponuditelja, može li se zajednica ponuditelja smatrati pravnom osobom. Visoki upravni sud (presuda UsŽ-486/16-2) je presudio da zajednica ponuditelja (konzorcij) nije pravna osoba, te kao takva ne ispunjava uvjetima natječaja, koji govori o a) fizičkoj i b) pravnoj osobi. U našem slučaju simptomatično je da se u uvjetima natječaja kao mogući ponuditelj spominje i zajednica ponuditelja. Dodatno se traži i da u sluačju zajednice ponuditelja oni dostave Konzorcijski ugovor odnosno neki drugi ugovor o uređenju međusobnih odnosa kao zajednica. Te podatke nisu dostavili u dokumentaciji za natječaj.

 6. Uvaženi saborski zastupnik Miro Bulj prvi je ukazao na nezakonitost u ovom natječaju iz Baške Vode, pa mu Dragica Rošćić za dlaku nije oči izvadila u saboru na sjednici. Treba istražiti koja je njena uloga bila u ovome natječaju. Dokumentaciju koju je poslalo poduzeće Grassor d.o.o. nezakonito su otvorili prije nego što je otvorila komisija zadužena za otvaranje koverti. Nakon što su saznali podatke iz ponude Grassora d.o.o. u prazni formular upsali su ponudu ručno, da bi naknadno , nezakonito usklađivali tablice u studiji o investiranju. Konstatacija da je 35 milijuna uloženo, a da se raspisuje natječaj o koncesiji za izgradnju već izgrađene luke, samo je jedna od omaški Joška i Čogelje , i preduvjet za kazneni progon po službenoj dužnosti. Kako kaže ministrica Nada Murganić “To vam je tako u braku, treba se to rješiti unutar obitelji “.

 7. Dovoljno je procitati dopis od uhljebljenog bivseg direktora lucice Baska Voda Stjepana Jurisica upucenog opcini i njenim vijecnicima.U dopisu od 21.lipnja.2016 sastavljenom u 18 tocaka Stjepan Jurisic iznosi razlicite optuzbe protiv Joska Roscica..a jedna od tocaka je 18. u kojoj navodi da je 29.veljace 2016 istekla koncesija koja je vrijedila 12 godina i da je pokusao sa nacelnikom Roscicem porazgovarat o iducem natjecaju ali da ga je ovaj ignorirao uz obrazlozenje da ce on to sve rijesit . Isto tako direktor Jurisic pise kad sagleda proteklih 12 god tu koncesiju nismo ni trebali dobit iznosi kriminalne radnje gradnje bez dozvola,nasipanje pomorskog dobra bez dozvola….i na kraju pise da ce pokrenuti kaznenu prijavu protiv Joska Roscica…i zamislite sta se na kraju desava ,zbog pritiska i ucjena odustaje ali nije vise direktor sad ima izmisljeno radno mjesto i prima placu…ali ne zaboravi te dopis je dobio svaki vijecnik uredno potpisan i pecatiran i predan na protokol…

  • Uhljebljeni bivši direktor prima masnu plaću i ne radi ništa, liti ima svoj obrt i radi a ni vez ne plaća (!) a zimi ne zna di je lučica. Ali sada imamo i uhljebljenog novog direktora Radića, i taj prima plaću i ne zna di je lučica, a ima tu i još svekoliko uhljeba na plaći a ne znaju di su zaposleni. Samo znaju pružit rukicu za mito dragi in euri marke i sve valute.

 8. Pa taj Jurišić ima više putra na glavi od Roščića, nema korumpiranije osobe u općini od njega apsolutno! Pa to je javna tajna to svi znaju njegove rekete i makinacije on će tužit Roščića hahaha sad kad Roščića napadaju javno sad će štakori njega kao tužit, da umreš od smija haha

 9. Zasto je zataskana smrt mladica koji je poginuo u Baskoj Voodi prilikom nezakonitog nasipanja lukobrana.Procitajte Otvoreno pismo opcinskim vjecnicima sta je poslao direktor lucice Jurić. Tko potice Roscica na kriminal? Bajic i Josipovic!

 10. Ovaj Plenković i njegovi hajduci su najgora, najkorumpiranija, najcrnja, najgladnija horda koja je ikad zapala Hrvatsku…. nakon ovih ni skakavci neće imat šta jest.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here