Prodaja gradskog zemljišta za male novce, već viđen kriminal u Makarskoj!

Makarski gradski vijećnici su donijeli odluku o prodaji gradskog zemljišta ispod  hotela Rivijera Hotelima Makarska d.o.o. po cijeni 122 EUR po kvadratu

„Grad dobiva 20,6 milijuna kuna“. Naslov je to glavne vijesti gradskoga internetskog biltena. Da je kojim slučajem vijest objavljena 1. travnja, kao prvoaprilska šala imalo bi smisla. Konkretno, radi se o opisu niza ne/zakonitih radnji  koje imaju kontinuitet  štetnih radnji i posljedica za Grad Makarsku kao i za građane grada kao porezne obveznike.

Gradski vijećnici tako dadoše suglasnost gradonačelniku za „uspješni“ transfer kupoprodaje koji će uslijediti odnosno sklapanje  Sporazuma o uređenju imovinsko-pravnih odnosa između Grada Makarska i Hoteli Makarska d.o.o. Teza da će Grad Makarska dobiti 20,6 milijuna kuna baca u trans laike koji ne shvaćaju što Grad Makarska gubi tim pokušajem  transfera-prodaje? Ujedinili su se u ovoj odluci i vladajući i oporba u namjeri prodaje atraktivnog gradskog zemljišta prvi red uz more za samo 122 EUR po metru četvornom. Grad će, eto, dobiti  (kao na lotu?) 20,6 milijuna kuna, a sredstva će biti utrošena za dogradnju škole, gradnju vrtića te druge projekte. Podsjetio je tom prilikom gradonačelnik Jure Brkan kako je ova tema oko kupoprodaje  atraktivnog gradskoga zemljišta, prvi red do mora, već bila na čak dvije sjednice Međustranačkog vijeća.

Da bi Marko Ožić Bebek kao predsjednik Gradskog vijeća i Jure Brkan kao gradonačelnik bili uvjerljiviji, javio se i odvjetnik Grada Makarska, inače bivši župan Splitsko dalmatinske županije Kruno Peronja, koji pojašnjava da ovom prodajom neće doći u nepovoljni položaj vlasnici zemljišta na kojima je plomba. Gradski vijećnik Ivan Šimić potvrdio je da je riječ o sinergiji Grada i Valamara?!

Površnom analizom objavljenog teksta može se iščitati da Grad Makarska prodaje  nešto više od 26.000 m2 građevnog zemljišta prvi red do mora, na predjelu hotela Rivijera (najatraktivniji dio makarskih plaža) po cijeni od 122 eura po jednom metru četvornom. Grad Makarska očekuje priliv novca od kupoprodaje zemljišta u iznosu od 20,6 milijuna kuna. Akvizicija-kupoprodaja inicirana je i odobrena od Međustranačkog vijeća, raspravljajući dva puta na dvije sjednice, po navodima Jure Brkana.

Dubljom analizom objavljenog teksta i informacija može se iščitati da je Marko Ožić Bebek 10. srpnja 2018. godine bio Predsjednik  Nadzornog odbora Hoteli Makarska d.d. kojom je konstituiran novi Nadzorni odbor društva Hoteli Makarska d.d. Dana 17. srpnja 2018. godine Marko Ožić Bebek podnio je ostavku na mjesto predsjednika Nadzornog odbora Hoteli Makarska d.d., pri čemu nije dao ostavku na mjesto člana Nadzornog odbora Hoteli Makarska d.d. Dakle, Marko Ožić Bebek ostaje član Nadzornog odbora.

Na sjednici Nadzornog odbora Hoteli Makarska d.d. koja je održana 27. studenog 2018. godine utvrđen je Poslovni i Financijski plan (budget) s planom ulaganja za 2019. godinu. Planom ulaganja potvrđeno je  da će se u 2019. godini investirati 15,5 milijuna kuna. Na 14. sjednici makarskog Gradskog vijeća koja je održana 29. ožujka 2019. godine, pod presjedanjem Marka Ožića Bebeka (člana Nadzornog odbora Hoteli Makarska d.d.) predsjednika Gradskog vijeća Grada Makarska donesena je Odluka kojom se daje suglasnost gradonačelniku Grada Makarska Juri Brkanu za sklapanje Sporazuma o uređivanju imovinsko pravnih odnosa između Grada Makarske i tvrtke Hoteli Makarska d.d., kojim sporazumom grad prodaje  nešto više od 26.000 m2 građevnog zemljišta prvi red do mora na predjelu  Rivijera Hoteli Makarska, po cijeni od 122 eura po 1 m2.

Nije sporno da je Marko Ožić Bebek u sukobu interesa između osobnog interesa  kao člana Nadzornog odbora društva Hoteli Makarska d.d. i javnog interesa kao predsjednika makarskog Gradskog vijeća. Ukoliko utvrdimo tržišnu vrijednost 1.m2 građevnog zemljišta, prvi red do mora, na predjelu Makarske, nije sporno da vrijednost zemljišta po 1 m2 nije ispod cijene od 1m2 = 400 eura i više . Davanje ovlaštenja- suglasnosti  gradonačelniku Brkanu za uređivanje imovinsko pravnih odnosa na predmetnom zemljištu koje je predmet osmišljene kupoprodaje nije zakonito iz više aspekata. Više sudskih postupaka, koji se ne mogu rješavati na štetu jedne od strana u postupku, svakako nadležni sud treba donijeti konačnu presudu.

Neriješeni katastar i zemljišne knjige, predmetnog zemljišta (očito su temelj za lov u mutnome),  preduvjet za rješavanje je okončavanje sudskih postupaka, kojim će se srediti zemljišne knjige i utvrditi stvarni vlasnik predmetnih čestica. Aktualne plombe kojima se zabranjuje raspolaganje s predmetnim česticama zemljišta, dodatno pogoršavaju stanje i mogućnost  prodaje predmetnog zemljišta… Ostaje zanimljivo pitanje tko su članovi Međustranačkog vijeća na koje se pozivaju Marko Ožić Bebek i Jure Brkan, kakve su oni odluke donijeli i kada? Koje institucionalne ovlasti imaju i na koje zakonske odredbe se pozivaju? Scenarij makarskog Međustranačkog vijeća, predstavnika Grada Makarske, predstavnika makarskog Gradskog vijeća, odvjetnika Peronje koji ukazuje na plombe, svakako je zanimljiv materijal za istražitelje makarskih predmeta u PNUSKOK-u, koji očito i nije zainteresirani za ove teme. Pravna metodologija rada makarskih „dobročinitelja“ koji će dobiti milijune od prodaje gradskoga zemljišta i izgraditi vrtiće, škole… svakako sve više sliči i na već viđeni organizirani kriminal u Makarskoj.

7 KOMENTARI

 1. HDZ=SDP SDP=HDZ…. Sta se Brkan i Glavičić imaju nalazit u nocnim satim 3 dana prije prodaje zemljista i dogovatat??? Sta Plenkovic ima uvjetovat tko ce zastupat grad??? I tko je podjelio proviziju od preko 50 milijuna kuna od Valmar grupe?

 2. Zašto ovolika žurba oko prodaje predmetnog zemljišta po 4 do 6 puta nižoj cijeni od realne ???
  Očito je ovdje mora stupiti PNUSKOK i USKOK a mutno izglasanu prodaju treba
  S P R I J E Č I T I !!!!!

 3. Uzete provizije u vladavini Joze i Brkana.
  Samonaplatni aparat Sinokoša
  Samonaplatni aparat Živkin dvor
  Zemljište Velikp Brdo
  Zemljište Rivjera

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here