Prostorno planski kriminal na relaciji Makarska – Baška Voda

Prostorni plan Grada Makarske iz 2005. godine nastao je povredom zakonskih odredbi koji reguliraju postupak izrade i donošenje dijelova plana po fazama.

Tada su na sceni bilo ozbiljni kazneni propusti, odnosno zlouporabe naručitelja, donositelja  plana (Grada Makarske) i izrađivača plana, Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu. Kriminalno definiranje zapadne granice naseljenog područja Grada Makarske, pravno neutemeljenim povredama procedure , mimo usvojenih svih čimbenka u postupku i mimo usklađivanja s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog  područja mora i sa Prostornim planom Splitsko Dalmatinske županije. Zlouporaba naručitelja djelova Prostornog plana postala je modus operandi političkih čimbenika koji su na izdvojenim građevinskim područjima, primjerice Kuk izgradili tvornice, šljunčare, obiteljske kuće, koje su naknadno legalizirane u zonama gospodarke šume, a bile su isključivo poljoprivredne površine održavanih maslinika. Pogodovalo se samo podobnima, a šteta činila većini. Tako danas za posljedicu imamo izgrađeni i legalizirani dio zone Kuk  kao primjer  makarskog urbicida, pojedinih predstavnika političkih kasti. Kao primjer kriminala može poslužiti dio Trakača, potoka, na kojem je bivši gradonačelnk SDP-a postao milijunaš, zahvaljujući kolegi iz HDZ-a koji mu je sve omogućio a u javnosti je poznat kao Šeik Marko. Protuuslugu Šeiku uzvratio je gradonačelnik SDP-a donošenjem Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Glavica 2011. godine. 7. rujna 2011. godine  zaključkom gradonačelnika Marka Ožića Bebeka usklađen je Urbanistički plan uređenja s Prostornim planom Splitsko-dalmatinske županije i PPUG Makarska. Kriminalni potencijal makarskih političara do izražaja je došao više puta mijenjajući plan atraktivnih neizgrađenih područja unutar gradskoga tkiva naselja Grada Makarske. Pogodovalo je stanje nedefiniranja tekstualnog dijela KO PPP , koji nisu definirani. Prisutnost korumpiranih sudaca omogućila je knjiženja zemljišnih čestica na nove vlasnike temeljem raznih metoda od kojih najviše dominiraju presude zbog ogluhe. Mentalni sklop odgovornih osoba iz pravosuđa,  županije i grada-općina , danas za posljedicu ima organiziranu skupinu koja besprijekorno radi što želi u prenamjeni, izmjeni i dopuni Prostornog plana. Do danas niti jedan kapitalni  društveni infrastruktiurni projekat nije realiziran koji je bio strateški za razvoj grada. Filipinski samostan , objekat (kino) koji je doprinosio makarskoj kulturi, devastiran je prostor koji je vraćen Splitsko-makarskoj nadbskupiji, koja cjeloukupan kompleks namjerava prenamjeniti u Pastoralni centar župe  Sv. Marka. Kulturni centar na lokaciji Živkin dvor, osmišljen je kao Pučko učilište, temeljem kojega su  milijuni kuna nestali iz gradske blagajne prilikom isplate kupoprodajne cijene za predmetno zemljište koje nikada nije stavljeno u funkciju niti učilišta niti kulturnoga centra. Činjenica da kriminal i nekultura dominiraju gradom godinama, zahvaljujući građanima koji biraju svoje mecene. Nove izmjene Prostornog plana samo su nastavak prljavih rabota korumpiranih predstavnika političkih kasti SDP-HDZ-a Makarska. Ilustrativni primjer korupcije i kriminala  makarskih političara, antifašista može biti izmjena na parkovnoj cjelini oko spomeničkog obilježja Antifašističkoj borbi u II Svjetskom ratu, u Makarskoj gdje je došlo do izmjene isključivog dijela parkovne površine u građevinsku namjenu… gdje izrađivač Prostornog plana interventno, od službenog naručitelja provodi i realizira naknadno zahtjeve privatnih osoba. Grafički dio Prostornog plana često je zanemarivao tekstualni dio prostornog plana, posebice Odredbi za provođenje.  Kriminalna metodologija donošenja Prostornog plana posebice je došla do izražaja u općini Baška Voda u kojoj se svakodnevno našoj redakciji javlja više građana koji ukazuju na navodni kriminal Joska Roščića kao dugogodišnjeg načelnika Baške Vode, koji se verzirao u  kartografskom djelu prilikom donošenja Prostornog plana. Primjedbe na grafički dio plana bude često u srazmjeru s primjedbama  na tekstualni dio plana.  Proceduralne pogreške koje se odnose na prihvaćanje primjedbi pojedinaca, na prostorni plan, postaju sve upečatljivije. Naša redakcija svakako će se pobrinuti utvrditi u kojoj sredini; Makarskoj ili Baškoj Vodi dominira veći, jači organiziraniji kriminal , glede donošenja  izmjena i dopuna Prostornog Plana. Pisane pritužbe građana našoj redakciji omogućava suzbijanje obima kriminala makarskih, baškovodskih i dr. političara koji utječu na izmjene i dopune planiranja u prostoru. Sve na štetu većine.

3 KOMENTARI

  1. INSPEKCIJSKI NADZOR,KOJI JE NA ZAHTIJEV GORE NEIMENOVANIH PROVEDEN OD STRANE NADLEŽNOG MINISTARSTVA,A U VRIJEME VLADAVINE SDP I VLADE GOSP.mILANOVIĆA(da ne mislite da je bilo privilegija) potvrdio je upravo SUPROTNO…..NEIMENOVANA GOSPODA KOJA NARUČUJU OVAKOVE ČLANKE NE GOVORE ISTINU……vjerujte da je bila i najmanja pogreška nebi mi oprostili….

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here