Skandalozno: obitelj, čiji je sin ostao nepokretan u prometnoj nesreći, ne može do novca jer je osiguranje skrivalo da je vještak 'njihov', a policajci su lažirali iskaze svjedoka(2)

Poštovani, obraćamo Vam se u ime društva Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. Zagreb, vezano za članak pod naslovom: „Skandalozno: obitelj, čiji je sin ostao nepokretan u prometnoj nesreći, ne može do novca jer je osiguranje skrivalo da je vještak ‘njihov’, a policajci su lažirali iskaze svjedoka“, objavljeno na mega-media.hr portalu dana 9. listopada 2016.

Ispravak i odgovor:

Odlučno demantiramo netočne navode objavljene u spornom  članku: „Ostao nepokretan u prometnoj, a ne može do novca: osiguranje skrivalo da je vještak ‘njihov’, a policajci lažirali iskaze,“ iz kojeg se čitateljstvu nameće pogrešan zaključak da gospodin M. iz Splita, kao osoba koja je još 1998. godine zadobila teške tjelesne ozljede u prometnoj nesreći, ne uspjeva naplatiti štetu, u sudskom postupku koji traje šesnaest godina, što je apsolutna neistina.

Istina je suprotna, upravo su gospodin M. iz Splita i njegova obitelj, od Wiener osiguranja Vienna Insurance Group d.d., u periodu od 2010. pa do 2016. s osnova naknade imovinske i neimovinske štete kao i za troškove sudskog postupka i pripadajućih zakonskih zateznih kamata, po predmetnim presudama, naplatili iznos od ukupno 4.516.453,96 kn.

Dakle, kako su gospodin M. i njegova obitelj na svoj račun primili novčani iznos od 4.516.453,96 kn, jasno je da su neistinite tvrdnje iz spornog članka, da gospodin M. i njegova obitelj, neuspješno pokušavaju naplatiti štetu od Wiener osiguranja Vienna Insurance Group d.d., pa da navodno, kako je to navedeno u članku, vode borbu s osiguravajućim društvom, čiji odvjetnici navodno poduzimaju pravne manevre da bi izbjegli plaćanje štete, propuštajući u članku navesti odlučnu činjenicu, jedinu istinu, da su gospodin M. i njegova obitelj već naplatili cjelokupan iznos štete, točnije 4.516.453,96 kn.

Kako je Vrhovni sud Republike Hrvatske ukinuo presude na temelju kojih je Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. isplatilo citirani novčani iznos, gospodin M. i njegova obitelj su sukladno zakonskim propisima dužni izvršiti povrat istog Wiener osiguranju Vienna Insurance Group d.d., što isti odbijaju napraviti, iako je jasno da je otpao pravni osnov po kojem su stekli predmetni iznos, budući su presude ukinute, a po odluci Vrhovnog suda Republike Hrvatske predmet je vraćen u ponovni postupak na Općinski sud u Splitu.

Prešućujući odlučne činjenice, sporni članak neistinito prikazuje Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. kao osiguravajuće društvo koje odbija isplatiti naknadu štete, dok je istina upravo suprotna, gospodin M. i njegova obitelj odbijaju vratiti neosnovano stečene novčane iznose, na temelju presuda koje više nemaju pravnu snagu, a što je propušteno prikazati.

Slijedom navedenog, zahtjevamo, da se ovaj ispravak objavi na Vašem portalu, i to na istovrijednom mjestu i na istovrijedan način kako je objavljen sporni članak.

Uprava Wiener osiguranja Vienna Insurance Group d.d.

U Zagrebu, 11. listopada 2016.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here