Zašto se stara Poliklinka prodaje za 26 milijuna kuna kad vrijedi najmanje 99 milijuna?

Vrijednost stare zgrade Poliklinike i pripadajućeg zemljišta procijenjena je na  26 941 000 kuna. Radi se o unikatnoj kamenoj zgradi i zemljištu  na najboljoj lokaciji u Zadru. Tlocrtne površina zgrade je 339 m2, ima 4 etaže te ukupna površina iznosi 1356 m2, pripadajuće zemljište je veličine 9300 m2, navodi županijski vijećnik Marko Pupić Bakrač

“Procjena nekretnine napravljena je 2012 godine u jeku krize na tržištu nekretnina i u potpunosti je nerealna. Vrijednost nekretnine je čak i za to vrijeme krize kada je procjena rađena, a kamoli danas višestruko podcijenjena.

Svaki Zadranin zna kolike su cijene nekretnina u pojedinim dijelovima  grada, pa tako i kolika je vrijednost  zgrade i zemljišta neposredno uz more na plaži Kolovare.

Kako bih Vam pomogao u utvrđivanju realne vrijednosti nekretnine kontaktirao sam više stručnih osoba koje se bave prometom nekretnina na području Zadra. Uz njihovu pomoć sastavljena je procjena vrijednosti predmetne nekretnine.  Vrijednost zgrade na kojoj su potrebne određene preinake za dovođenje u funkciju iznosi 3000 eura po m2, sveukupno 1356 m2 X 3000 eura = 4 068 000 eura. Vrijednost pripadajućeg zemljišta iznosila bi 1000 eura po m2, sveukupno        9300 m2 X 1000 eura = 9 300 000 eura. Ukupna vrijednost zgrade i zemljišta je 13 368 000 eura odnosno 99 190 560 kuna. Molim da se napravi nova procjena višestruko podcijenjene nekretnine sukladno realnoj vrijednosti te da se iz tog postupka isključi procjenitelj odnosno podcjenitelj koji je radio prvu procjenu. Isto tako natječajem je potrebno osigurati  pošteno nadmetanje bez uvjeta kojima se pogoduje pojedinom ponuđaču a eliminiraju ostali.  Slično kao što se dogodilo sa koncesioniranjem Gaženice gdje su se uvjetom da koncesionar mora imati tri uzastopne godine prihod ostvaren iz djelatnosti jednakog predmetu koncesije u iznosu najmanje 200 milijuna kuna godišnje eliminirali svi potencijalni ponuđači osim Turaka. Tako smo dobili mizernu ponudu tvrtke sa kreditnim rejtingom u smeću koja nije u stanju osigurati niti poštenu garanciju za posao u koji ulaze ( na jedvite jade skucali su 1,1 milijuna kuna garancije).

Kako je uobičajeno kod svih dražbi nekretnina na prvoj dražbi nekretnina ne može biti prodana ispod 2/3 utvrđene vrijednosti tj. 66 127 040 kuna a oni koji će sudjelovati u dražbi moraju uplatiti jamčevinu u visini 10 % procijenjene vrijednosti tj.  9 919 056 kuna. Navedenim postupkom postiže se transparentnost i onemugućavaju malverzacije.”.

Vijećnik u Županijskoj skupštini Zadarske županije Marko Pupić-Bakrač 

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here